Tays

På enheten för lungsjukdomar vid Tays undersöker och behandlar man sjukdomar i lungor och luftvägar, diagnostiserar lungtumörer och sjukdomar i lungvävnaden, behandlar andningsuppehåll i sömnen samt patienter som behöver andningsstöd eller syrgasbehandling på grund av andningssvikt.

Lungsjukdomar

På enheten för lungsjukdomar undersöker och behandlar man sjukdomar i lungor och luftvägar, diagnostiserar lungtumörer och sjukdomar i lungvävnaden, behandlar andningsuppehåll i sömnen samt patienter som behöver andningsstöd eller syrgasbehandling på grund av andningssvikt.

Den öppna hälsovården sköter den vanliga diagnostiseringen och behandlingen av astma och KOL. Osäkra tillstånd med svåra symtom eller arbetsrelaterade sjukdomar undersöks på polikliniken för lungsjukdomar eller på allergicentrumet.

Vi undervisar även medicin- och sjukvårdsstuderande på vår klinik.

Patienterna behandlas i regel polikliniskt. De kan behöva röntgen-, andningsfunktions-, titthåls- och ultraljudsundersökningar. Vi är specialiserade på ultraljudsassisterad endoskopi av luftrören. Vid behov tar vi vävnadsprov från lungorna och bröstkorgen. Vi diagnostiserar lungcancer, men behandlingen sker på polikliniken för cancersjukdomar.

De flesta astmapatienter undersöks på Tays allergicentrum. Sömnundersökningar utförs i sömnlaboratoriet eller hemma hos patienten. En del sömnapnépatienter undersöks eller behandlas på Tays Valkeakoski eller Sastamala sjukhus. Patienter med svåra symtom behandlas i första hand med CPAP-apparat. På Tays ansvarar vi för att inleda och följa upp CPAP-behandlingen av sömnapné och för den kirurgiska behandlingen av strukturella faktorer. Hos en del sömnapnépatienter undersöker vi också vakenhetstillståndet för att bedöma om de uppfyller kraven på körhälsa och arbetsförmåga.

På bäddavdelningen undersöker eller behandlar vi patienter som behöver kontinuerlig behandling eller övervakning eller så isoleras de för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. För närvarande finns det två bäddavdelningar med totalt 30 patientplatser. Den ena lungavdelningen har dessutom fyra platser med lungövervakning. På bäddavdelningen behandlar vi patienter med akut eller kronisk andningssvikt, som t.ex. skov av KOL samt infektionssjukdomar i lungorna eller lungsäcken.

Vårdplatser

 

Uppdaterad  1.10.2019