Patient- och expertorganisationer

​​

Filha ry

Sibeliusgatan 11 A 1

00250 Helsingfors              

tfn 044 5669034


Andningsförbundet

Åldermansvägen 8

PB 40, 00621 Helsingfors

tfn 020 757 5000

​            
 

Uppdaterad  12.9.2019