Enheter som erbjuder tjänster

​​​​​HUCS-området

Följande enheter erbjuder polikliniska tjänster för vuxna patienter (över 16 år) inom specialistområdet lungsjukdomar

  • Mejlans triangelsjukhus
  • Mejlans tornsjukhus
  • Poliklinikerna för lungsjukdomar vid Jorvs, Pejas och Raseborgs sjukhus
  • Sömnpolikliniken vid Hud- och allergisjukhuset
  • Astma- och allergipolikliniken och dagavdelningen

Behandlingen av vuxna lungsjuka patienter som behöver sjukhusvård på en bäddavdelning sker på Mejlands triangelsjukhus, Mejlans tornsjukhus och Jorvs, Pejas och Raseborgs sjukhus.

Övriga HUS-området

Tjänster vid lungsjukdomar erbjuds av poliklinikerna och bäddavdelningarna för lungsjukdomar vid Hyvinge, Borgå och Lojo sjukhus.

JOUR FÖR LUNGSJUKDOMAR

Lungsjuka patienter behandlas på jourpoliklinikerna vid alla HUS-sjukhus och på Helsingfors stads jourpoliklinik. Jourpolikliniken vid Mejlans sjukhus har en egen dygnet-runt-jour för specialistområdet lungsjukdomar.

BEHANDLING AV ANDNINGSFÖRLAMNINGSPATIENTER

Behandlingen av andningsförlamningspatienter i HUCS-området anordnas via linjen för lungsjukdomar vid HUCS Hjärt- och lungcentrum på grupphemmet Rekola eller hemma hos patienterna. På andra håll i HUS-området anordnas behandlingen av andningsförlamningspatienter via enheten för lungsjukdomar på det egna sjukhuset.

KIRURGISK BEHANDLING

Kirurgisk behandling av lungsjukdomar har i HUCS-området centrerats till bäddavdelningen och kirurgipolikliniken för lung- och matstrupskirurgi vid Mejlans tornsjukhus.

LUNGSJUKDOMAR HOS BARN

Lungsjukdomar hos barn behandlas på enheterna för specialistområdet barnsjukdomar.

På andra håll i Hälsobyn

I Allergi- och astmahuset och Barnhuset (på finska) hittar du information som producerats av professionella inom specialistsjukvården.


 

Uppdaterad  12.9.2019