HUS

​​​​​​​​​SPECIALISTOMRÅDET LUNGSJUKDOMAR

Inom specialistområdet lungsjukdomar börjar man vanligtvis med undersökningar inom primärhälsovården, t.ex. på hälsocentralen. Patienter som behöver specialistsjukvårdens hjälp för att göra undersökningar eller få behandling remitteras för utredning av lungsjukdomar.

De vanligaste sjukdomarna som undersöks och behandlas inom specialistområdet lungsjukdomar är

  • astma
  • KOL
  • sömnapné
  • olika lunginflammationer
  • sjukdomar i lungvävnaden
  • sjukdomar som leder till långvarig andningssvikt
  • lungcancer

Vid behandlingen av lungsjukdomar använder man läkemedel och flera olika andningshjälpmedel. Utredningen av fynd från röntgenundersökningar av lungorna (lungröntgen och DT-röntgen av lungorna) utgör numera en viktig del av verksamheten inom specialistområdet lungsjukdomar.

Verksamheten baseras på samarbete med hälsocentralerna i det egna området och andra öppenvårdsenheter. Vid de vanligaste sjukdomarna, som astma, KOL och sömnapné, baseras samarbetet på regionala vårdkedjor, där huvudansvaret för diagnostik och behandling ligger hos primärhälsovården. Lungpolikliniken erbjuder konsultationshjälp i särskilda frågor, som t.ex. bedömning av arbetsförmåga.

Specialistområdet lungsjukdomar vid Hjärt- och lungcentrum har det riksomfattande ansvaret för nationellt centrerade undersökningar och behandlingar av sällsynta lungsjukdomar (t.ex. pulmonell hypertension, lungtransplantation).

Läs mer

pic Enheter som erbjuder tjänster

Patienter som behöver specialistsjukvårdens hjälp för att göra undersökningar eller få behandling remitteras för utredning av lungsjukdomar.


​​

Uppdaterad  12.9.2019