ÅUCS

Åucs klinik för lungsjukdomar sköter undersökningen, behandlingen och uppföljningen av sjukdomar i andningsorganen hos den vuxna befolkningen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

ÅUCS klinik för lungsjukdomar

Kliniken för lungsjukdomar sköter undersökningen, behandlingen och uppföljningen av sjukdomar i andningsorganen hos den vuxna befolkningen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Vi är specialiserade på bl.a. diagnostisering och behandling av sömnapné, andningssvikt, svår astma, lungcancer och tuberkulos. Kliniken har 4,5 specialistläkartjänster och 4,5 ST-läkartjänster. Det finns totalt 104,5 sjukskötare och annan personal.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt koordinerar diagnostiseringen och behandlingen av andningssvikt och sömn- och vakenhetstillståndsstörningar i Finland baserat på statsrådets förordning av den 24.8.2018. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har som första universitetssjukvårdsdistrikt i Finland grundat det nätverksliknande Sömn- och andningscentrum med många specialistområden tillsammans med Åbo universitet, Satakunda och Vasa sjukvårdsdistrikt med början den 1.1.2018.

Kliniken har en poliklinik för lungsjukdomar och två bäddavdelningar för lungsjukdomar.

Enheter som erbjuder tjänster

 

Uppdaterad  1.10.2019