Tjänster

​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Lunghuset är byggt för dig som söker pålitlig information om lungsjukdomar och deras behandling.

Välkommen till Lunghuset...


INFORMATION OM LUNGHUSET

​​​​

HUS producerar specialistsjukvårdstjänster för invånarna i 24 kommuner. Universitetssjukhuset HUCS ansvarar för specialistsjukvården på riksnivå för en del sjukdomar.


HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRI​KT

​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn utvecklas och produceras i samarbete med universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. I detta avsnitt presenterar vi inom kort Birkalands sjukvårdsdistrikts tjänster och specialistområde.


BIRKALANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn utvecklas och produceras i samarbete med universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. I detta avsnitt presenterar vi inom kort Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts tjänster och specialistområde.


NORRA ÖSTERBOTTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT (KOMMER SNART)

​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn utvecklas och produceras i samarbete med universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. I detta avsnitt presenterar vi inom kort Kuopio universitetssjukvårdsdistrikts tjänster och specialistområde.


NORRA SAVOLAX SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Tjänsterna i Hälsobyn utvecklas och produceras i samarbete med universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. I detta avsnitt presenterar vi inom kort Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts tjänster och specialistområde.


EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Här hittar du astma- och allergiorganisationer.

Läs mer...


PATIENT- OCH EXPERTORGANISATIONER


Uppdaterad  23.9.2019