Undersökning av långvarig andningssvikt

När man utreder långvarig andningssvikt använder man vanligen ett stort antal blod-, bilddiagnostik- och flödesundersökningar.

Om man misstänker långvarig andningssvikt tar man ett arteriellt blodgasprov eller mäter syre- och koldioxidnivåerna genom huden. Dessutom gör man ofta en spirometri. Ibland behöver man också göra andra undersökningar, som:

  • begränsad sömnpolygrafi
  • EKG
  • nativröntgenbild av lungorna
  • bestämning av hemoglobinnivån
  • mätning av andningsmusklernas styrka
  • röntgen av mellangärdet.
 

Kyllä

Uppdaterad  10.10.2022