Symtom vid långvarig andningssvikt

Vid sjukdomar som leder till långvarig andningssvikt uppträder andningssvikten först under sömnen.

Sömnen orsakar fysiologiska förändringar i andningsregleringen och andningsmekanismen. Vid sjukdomar där andningsmekanismen är störd redan när man är vaken eller andningsregleringen är avvikande förstärks ändringarna som är knutna till sömnen.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom vid långvarig andningssvikt
 • orolig sömn
 • nattlig svettning
 • mardrömmar
 • tätare urineringsbehov
 • morgonhuvudvärk
 • sömndrucken på morgonen
 • trötthet på dagen
 • försämrad koncentrationsförmåga
 • minnessvårigheter
 • irritation
 • försämrad ansträngningstolerans
 • andnöd
 • benägenhet för lunginfektioner.
Fynd vid långvarig andningssvikt
 • cyanos (blå färg)
 • trumpinnefingrar
 • låg syremättnad
 • hög koldioxidnivå i blodet eller mätt genom huden
 • hög puls
 • förstorat lungartärtryck
 • förstorad höger hjärtkammare
 • dämpade senreflexer.
 

Kyllä

Uppdaterad  8.9.2022