Om långvarig andningssvikt

Vid långvarig andningssvikt är antingen gasutbytet försämrat eller lungventilationen bristande. Dessa två störningar kan även förekomma samtidigt.

Lungorna har till uppgift att förflytta syret från inandningsluften ut i blodcirkulationen och föra bort koldioxid ur blodet ut i utandningsluften. Gasutbytet sker i lungblåsorna.

En störning i lungblåsornas gasutbyte visar sig i form av syrebrist. Vid en störning i lungventilationen kan kroppen inte ventilera

Andningssvikt som leder till syrebrist kan bero på en störning i

  • luftvägarna
  • andningsmusklerna
  • lungvävnaden
  • lungcirkulationen.

Lungventilationen försämras bland annat av sjukdomar som orsakar funktionsstörningar i andningsmusklerna, läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Många neurologiska sjukdomar, som ALS och muskeldystrofier, och följdtillstånd efter polio försämrar andningsmusklernas funktion.

De vanligaste sjukdomarna som påverkar lungventilationen är KOL, hypoventilation i samband med övervikt, sjukdomar i bröstkorgen såsom kyfoskolios och följdtillstånd efter en operation i bröstkorgen.

Störningar i gasutbytet kan bland annat orsakas av lungfibros, blodpropp i lungan och hjärtsvikt.

 

Kyllä

Uppdaterad  10.10.2022