Sjukdomar som orsakar långvarig andningssvikt

Sjukdomar som orsakar långvarig andningssvikt beror på en störning i gasutbytet eller bristande lungventilation. Dessa två störningar kan även förekomma samtidigt.

​​​​​​​​​​​​​​​​Lungorna har till uppgift att förflytta syret från inandningsluften ut i blodet och föra bort koldioxid ur blodet ut i utandningsluften. Gasutbytet sker i lungblåsorna.

En störning i lungblåsornas gasutbyte visar sig i form av syrebrist. En störning i lungventilationen visar sig i form av förhöjt koldioxiddeltryck i artärblodet. Dessa två störningar kan även förekomma samtidigt.

Orsaker

Andningssvikt som leder till syrebrist kan orsakas

 • av en störning i luftvägarna
 • i lungvävnaden
 • ​i lungblodcirkulationen

​Störningar i den andningsbälg som får lungorna eller bröstkorgen att röra sig orsakas av sjukdomar, medan läkemedel som förlamar det centrala nervsystemet och sjukdomar i det centrala nervsystemet försämrar lungventilationen.

Många neurologiska sjukdomar som ALS, muskeldystrofier och följdtillstånd efter polio kan leda till störningar i lungventilationen då andningsmusklerna försvagas.

KOL, hypoventilation knuten till övervikt, sjukdomar i bröstkorgen som kyfoskolios och följdtillstånd efter torakoplasti kan också orsaka störningar i lungventilationen.

​Symtom

Vid sjukdomar som leder till långvarig andningssvikt uppstår andningssvikten först under sömnen, eftersom sömnen orsakar fysiologiska förändringar i andningsregleringen och andningsmekanismen.

Vid sjukdomar där andningsmekanismen redan är störd när man är vaken eller om andningsregleringen är avvikande förstärks ändringarna som är knutna till sömnen

Symtom och fynd som tyder på långvarig andningssvikt:

Symtom och fynd

Symtom

 • orolig sömn
 • nattlig svettning
 • mardrömmar
 • tätare urineringsbehov
 • morgonhuvudvärk
 • sömndrucken på morgonen
 • trött på dagen
 • försämrad koncentrationsförmåga
 • minnessvårigheter
 • irritation
 • försämrad belastningstolerans
 • andnöd
 • benägenhet för lunginfektioner

Fynd

 • cyanos (blå färg)
 • klockglasformade naglar
 • låg syremättnad
 • hög koldioxidnivå i blodet eller mätt genom huden
 • hög puls
 • förstorat lungartärtryck
 • förstorad höger hjärtkammare
 • dämpade senreflexer

Undersökning

Vid misstanke om långvarig andningssvikt undersöker man ett prov på artärblodgasen. Dessutom gör man ofta en spirometri och mäter syremättnaden och koldioxidnivån på natten.

Ibland behöver man också göra andra undersökningar, som

​Behandling

Läs mer om behandlingen av andningssvikt:

 

  Föregående sidaNästa sida

 

 

Uppdaterad  1.10.2019