Sjukdomar i lungsäcken

Vätska i lungsäcken är alltid ett symtom på något. Man kan ha vätska i båda sidorna eller i ena sidan av lungorna.

Vilka symtom som vätska i lungsäcken (pleuravätska) orsakar beror på vilken primärsjukdom man har. En del läkemedel kan göra att vätska samlas i lungsäcken.

Symtom

Symtomen är kraftiga om det vätska samlas snabbt och mycket. Vätska kan samlas i flera veckor eller månader.

De lokala symtomen är ofta lindriga

 • ökad andnöd
 • känsla av tryck i sidan och/eller;
 • sidosmärta som varierar i styrka

Undersökningar

Överflödig vätska i lungsäcken är alltid onormalt och måste utredas. Diagnosen fastställs genom pleurapunktion, som görs med ultraljudsstyrning.

Diagnosmisstanken bekräftas med hjälp av röntgenundersökningar. Den primära undersökningen är en lungbild, där vätskan i lungsäcken syns i form av en mantelliknande skugga. I laboratoriet undersöker man kvaliteten på vätskan.

Som en extraundersökning kan man göra en datortomografi. av lungorna med kontrastvätska. Det avslöjar orsaken till vätskan i anknytning till sjukdomar i hjärtat, blodkärlen och lymfkörtlarna. I omkring så mycket som 15 % av fallen är orsaken till vätska i lungsäcken okänd

Behandling

Behandlingen och prognosen beror på vilka primärsjukdomar som ligger bakom vätskan i lungsäcken. Pleuravätskan som orsakar symtomen tas bort genom pleurapunktion.

För behandlingens skull är det viktigast att ta reda på om pleuravätskan är ett transudat eller ett exsudat. Om den är ett transudat så sitter primärsjukdomen ofta utanför lungsäcken och lungan. Exsudat beror ofta på en sjukdom i lungan eller lungsäcken eller på en allmän sjukdom.

De vanligaste orsakerna

Transudat:

 • hjärtsvikt
 • levercirrhos
 • nefrotiskt syndrom

Exudat:

 • infektioner, bland annat i samband med lunginflammation
 • elakartade tumörer
 • lungemboli och lunginfarkt
 • bindvävnadssjukdomar
 • sjukdomar i bukområdet
 • läkemedelsorsakade
 • kylothorax

Vid behandlingen fokuserar man på att behandla sjukdomen som orsakar vätskeansamlingen. Vid en framgångsrik behandling av primärsjukdomen försvinner vätskeansamlingen i bästa fall


Föregående sidaNästa sida

     

 

 

Uppdaterad  1.10.2019