Undersökningar

Snarkning, konstaterade andningsuppehåll i sömnen och trötthet under dagen väcker misstanke om sömnapné.

​​Möjligheten att det är sömnapné bedöms med hjälp av enkätundersökningar, men de är inte tillräckligt exakta för att kunna ställa en diagnos på egen hand.

För att säkerställa att det är sömnapné och bedöma svårighetsgraden måste man registrera personens sömn på natten och på så sätt utreda antalet andningsuppehåll.


Registrering av sömnapné

Med en sömnregistrering försöker man ta reda på om symtomen orsakas av sömnapné. En enkel nattpolygrafi ​som baseras på registrering av andningen på natten ger oftast ett pålitligt resultat för en behandlingsbedömning. I problemfall utreder man orsakerna till symtomen med en omfattande sömnpolygrafi, som också registrerar sömnfaserna.

Läs mer:

Undersökningar under sömnen

Mätningar av vakenhetstillstånd

Undersökningar av förmågan att hålla sig vaken är centrala undersökningar när det gäller att utreda arbetsförmågan hos personer som är trötta på dagen, framför allt körförmågan hos yrkesförare. Man kan även följa behandlingens effekt på t.ex. sömnapnésyndrom med sådana undersökningar.

Läs mer:

Undersökningar av vakenhetstillstånd

I sådana situationer kan man fastställa det objektiva vakenhetstillståndet med en undersökning av förmågan att hålla sig vaken (MWT) eller med en mätning av vakenhetstillståndet, ett s.k. OSLER-test.

 

Uppdaterad  30.9.2019