Körhälsa

Sömnapné kan leda till avsevärt nedsatt vakenhetstillstånd, vilket gör att personens förmåga att klara sig i trafiken är nedsatt.

​​​​​​​Baserat på direktiv från trafiksäkerhetsverket Trafi följer man upp sömnapnépatienters vakenhetstillstånd genom regelbundna undersökningar. Inte ens svår sömnapné är något hinder för t.ex. yrkeskörning i tung trafik om den behandlas

För förare i grupp R2 (C-,D-,E-körkort, yrkesförare) krävs en bedömning av körförmågan utförd av en insatt läkare om sömnapnén är minst medelsvår. För att förlänga rätten att köra i dessa fall måste man uppvisa ett tillräckligt bra vakenhetstillstånd i en objektiv mätning av vakenhetstillståndet.


  

Uppdaterad  12.9.2019