Behandling

Målet med behandlingen av sömnapné är att behandla symtomen vid sömnapné, som dålig nattsömn och därtill relaterad trötthet under dagen. En hjärt- och kärlsjukdom kan också behöva behandlas.

Egenvård

Hur behandlar jag själv min sömnapné?

Symtomen kan bero på för lite eller dålig sömn på grund av t.ex. stress, för mycket användning av mobila enheter eller längre användning av dem under natten.

Externa faktorer som försämrar sömnen bör elimineras innan man planerar några undersökningar

​Viktminskning

För överviktiga sömnapnépatienter är viktminskning den viktigaste behandlingsformen och kan leda till permanent tillfrisknande. Hur man går ner i vikt har ingen betydelse för behandlingsresultatet.

En viktminskning på ungefär 10 % av utgångsvikten räcker oftast om BMI (på finska) är ca 30 kg/m2 i utgångsläget. Vid kraftig övervikt räcker det inte alltid med egna metoder, utan man kan behöva hjälp av experter

Titta även närmare på Hälsovikthuset.​

Motion

Motion bidrar till viktminskning och lindrar svårighetsgraden av sömnapné även om man inte går ner i vikt

Titta även närmare på Rehabiliteringshuset.

​​Alkohol

Alkohol gör att musklerna i svalget slappnar av, vilket ökar antalet andningsuppehåll. Alkohol försämrar sömnkvaliteten oavsett om man har sömnapné eller inte och personer med sömnproblem bör inte dricka ens små mängder alkohol på kvällarna.

Användningen av insomningsläkemedel som gör att musklerna i svalget slappnar av rekommenderas inte för sömnapnépatienter. De fungerar på samma sätt som alkohol och kan öka antalet andningsuppehåll

Täppt näsa

Täppt näsa ökar antalet andningsuppehåll och försämrar sömnkvaliteten. Nässprayer med kortison kan hjälpa, liksom en nässköljningskanna. Läs mer här.

Positionsbehandling

Förträngning av strupen vilket orsakar sömnapné kan bero på underkäkens uppbyggnad utan någon märkbar övervikt och leda till andningsuppehåll framför allt när man ligger på rygg.Genom att undvika att sova på rygg kan man minska antalet andningsuppehåll. Man kan genomföra positionsbehandlingen till exempel genom att fästa en hård boll på nattlinnets eller nattskjortans rygg för att förhindra att man sover på rygg

​Behandling

CPAP

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) innebär kontinuerligt tryck i luftvägarna som skapas av en extern tryckanordning och som leds till luftvägarna genom en slang och mask.​​
Övertrycket gör att de övre luftvägarna håller sig öppna och det inte uppstår några andningsuppehåll i sömnen. CPAP-behandling används vid medelsvår och svår sömnapné hos personer vars symtom har en mycket skadlig inverkan på deras dagliga liv. Behandlingen med CPAP-apparat tar effektivt bort andningsuppehåll och symptomen som det orsakar, men botar inte sömnapné permanent

Sömnapnéskena

Man kan förhindra att strupen blockeras i sömnen med en sömnapnéskena. Med sömnapnéskenan flyttar man fram underkäken och tungans muskler, vilket öppnar upp svalgets luftutrymme.

Sömnapnéskenan lämpar sig för personer som främst får andningsuppehåll när de ligger på rygg. Sömnapnéskenan är inte riktigt lika effektiv som CPAP-apparaten, eftersom alla inte får tillräckligt bra behandlingseffekt. Biverkningen kan vara ökad salivutsöndring och smärta i käkleden.

Behandling med skena bör planeras av en väl insatt tandläkare. Skenor som man sätter in själv kan ha en skadlig inverkan på tändernas uppbyggnad och rekommenderas inte för kontinuerligt bruk.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling är sällan den primära behandlingen. Om inte konservativ behandling av sömnapné (livsstilsbehandlingar, sömnapnéskena eller CPAP) är tillräcklig kan man överväga kirurgi i de övre luftvägarna eller i ansiktsområdet om patienten inte är kraftigt överviktig. Kirurgisk behandling kan vara till nytta om problemet är t.ex. förstorade halsmandlar eller strukturell blockering i näsan. 

 

Uppdaterad  12.9.2019