Sömnapné

​​​​​​​​​​​​​Sömnapné är en sjukdom där man får minst fem andningsuppehåll i sömnen per timme. Man kan dessutom ha försämrat andningsluftflöde, eller hypopné. Även vid normal sömn förekommer det andningsuppehåll i liten mängd.

Andningsuppehållen och hypopnén upphör oftast när personen vaknar till, även om han eller hon inte alltid vaknar medvetet. De upprepade andningsuppehållen och hypopnéerna gör att sömnen blir bruten, vilket leder till trötthet.

Det finns även forskningsdata som visar att speciellt personer med svår sömnapné löper ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Obstruktiv sömnapné

Obstruktiv sömnapné är sömnapné med strukturella orsaker där de övre luftvägarna förträngs under sömnen och förhindrar luftflödet.

Se mer:

Central sömnapné

Central sömnapné är en sömnrelaterad störning i det centrala nervsystemet där den automatiska regleringen av andningen i andningscentrumet är störd. Andningsrörelsen avstannar även om luftflödet i luftvägarna inte förhindras.

Blandad sömnapné

Vid blandad sömnapné får personen såväl obstruktiva som centrala andningsuppehåll i sömnen.​

Symtom

Andningsuppehållen orsakar inte alltid symtom. När de gör det är det frågan om sömnapnésyndrom.

Symtom under sömnen

 • snarkning
 • andningsuppehåll
 • vaknar ständigt
 • ökad urinering
 • muntorrhet
 • nattlig svettning
 • rytmstörningar

Symtom i vaket tillstånd

 • trötthet
 • morgonhuvudvärk
 • somnar/slumrar till
 • minnesstörningar
 • koncentrationssvårigheter
 • depression

Riskfaktorer

 • ​​övervikt
 • trång strupe, liten underkäke, stora halsmandlar
 • läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet
 • alkohol
 • rökning

Apne-hypopnéindex

Sjukdomens svårighetsgrad uppskattas genom sömnregistrering. Antalet andningsstörningar mäts med ett apné-hypopnéindex (AHI).

 • Lindrig sömnapné: AHI är 5–14/timme.
 • Medelsvår sömnapné: AHI är 15–29/timme.
 • Svår sömnapné: AHI är 30 eller mer/timme

Mer information

pic Undersökningar

Snarkning, konstaterade andningsuppehåll i sömnen och trötthet under dagen väcker misstanke om sömnapné.

pic Behandling

Målet med behandlingen av sömnapné är att behandla symtomen vid sömnapné, som dålig nattsömn och därtill relaterad trötthet under dagen.

pic Körhälsa

Sömnapné kan leda till avsevärt nedsatt vakenhetstillstånd, vilket gör att personens förmåga att klara sig i trafiken är nedsatt.​

pic Karis berättelse

Hon sade att jag absolut hade sömnapné. Behandlingen av sömnapné lät lite hemsk, men det var bara att bege sig till läkaren.


 

Uppdaterad  12.9.2019