Behandling

Vilken behandling man väljer vid pulmonell hypertension beror på vad som orsakat det.

En individuell behandling väljs ut baserat på sjukdomens svårighetsgrad (NYHA-klassificering) och primärsjukdomen. Behandlingen syftar till att förbättra livskvaliteten och belastningstoleransen, minska symtomen och bromsa sjukdomsförloppet.

Läkemedelsbehandling

Blodtryckssjukdomar i lungartärerna kan behandlas med läkemedel som vidgar lungornas blodkärl och minskar förtjockningen av blodkärlens väggar. Det finns olika läkemedel som kan användas enskilt eller i kombination.

Läkemedlen ges ofta via munnen. I takt med att sjukdomen utvecklas kan man dosera läkemedlet i inandningsbar form eller som kontinuerlig infusion antingen i vävnaden under huden eller i blodkärlet.

Läkemedlen kan ha biverkningar, som t.ex. huvudvärk, illamående och diarré. Biverkningarna går att behandla.

Kirurgisk behandling

Behandlingen vid kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH/KTEPH) är i första hand kirurgisk. Vid operationen tar man bort så mycket koagulerat blod som möjligt.

Om sjukdomen fortskrider och funktionsförmågan inte förbättras trots andra behandlingsformer kan man överväga en lung- eller hjärt-lungtransplantation. Genom ytterligare undersökningar utreder man möjligheten till organtransplantation.

Låg syrehalt i blodet

Låg syrehalt i blodet orsakar och ökar sammandragningarna i lungartärerna. Många med pulmonell hypertension kan ha låg syrehalt.

Då rekommenderar man kontinuerlig syrgasbehandling i hemmet.Kontinuerlig syrgasbehandling minskar trycket i lungartärerna och saktar ner sjukdomsförloppet.

Egenvård

Personer med pulmonell hypertension har lättare att få lunginflammation. Inflammationer måste undersökas och behandlas effektivt.

Vaccination

Personer med pulmonell arteriell hypertension (samt deras närstående) rekommenderas ta säsongsinfluensavaccination som ges på hösten och pneumokockvaccination mot lunginflammation. Genom att ha en god allmän kondition och tvätta sina händer kan man förebygga inflammationer

Läs mer:

Rökning

Genom att sluta röka kan man påverka sjukdomens förlopp. Läs mer:

Egenvård: tobak

Motion

Studier har visat att motion förbättrar prestationsförmågan och även kan påverka sjukdomsprognosen.

Motion är en viktig del av behandlingen av PAH. Även om hjärtat inte kan förbättra sin funktion på normalt sätt vid ansträngning kan man påverka flera andra delfaktorer av den fysiska prestationsförmågan

Delfaktorer till prestationsförmågan, som man kan påverka trots PAH, är musklernas syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, lungventilation och andningsmusklernas funktion.

Läs mer: Egenvård: Motion

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2019