Pulmonell hypertoni

Vid pulmonell hypertension är blodtrycket i lungornas artärer förhöjt. Det kan vara en självständig sjukdom i lungartärerna där väggarna i lungans blodkärl förtjocknar på grund av celltillväxt och små blodkärlsblockeringar. Det leder till flödesmotstånd och därmed till förhöjt blodtryck i lungorna.

Det förhöjda blodtrycket belastar hjärtat och kan leda till högersidig hjärtsvikt. Då talar man om pulmonell arteriell hypertension (PAH), som är en blodtryckssjukdom i lungartärerna.

Pulmonell arteriell hypertension kan vara kopplad till t.ex. reumatiska sjukdomar, HIV-infektion och levercirrhos. Orsaken går inte alltid att hitta, och då kallar man det idiopatisk pulmonell arteriell hypertension (IPAH).

Andra, vanligare orsaker till förhöjt blodtryck i lungan är problem i vänster sida av hjärtat samt lungsjukdomar som orsakar syrebrist.

En blodpropp i lungan kan också leda till pulmonell hypertension om den blir kronisk (CTEPH/KTEPH). Hos en del ligger det flera faktorer bakom det förhöjda blodtrycket.

Läs mer:

Symtom

Sjukdomen kan vara symtomfri i startskedet.

Symtomen kan vara

  • andnöd, som till en början uppstår vid ansträngning
  • trötthet
  • hjärtklappning
  • medvetslöshet

I takt med att sjukdomen utvecklas orsakar det förhöjda blodtrycket i lungorna förändringar även i hjärtat, vilket gör att högersidig hjärtsvikt kan leda till svullna fötter, vätska i bukhålan (ascites) och även förstorad lever.

Diagnos

PAH är en sällsynt sjukdom. Sjukdomssymtomen är allmänna, så det kan ta tid att ställa rätt diagnos. Man försöker ta reda på vad som orsakar det förhöjda blodtrycket i lungorna med hjälp av olika undersökningar.

Grundundersökningarna är lungbild och EKG. Blodprov tas för att utreda om någon annan sjukdom, som en reumatisk sjukdom eller leversjukdom, ligger bakom.

En ultraljudsundersökning görs av hjärtat för att utreda hjärtats funktion och bedöma blodtrycket i lungorna.

Blodtrycket i lungartärerna mäts med en kateter i höger sida av hjärtat.

Prestationsförmågan mäts med ett 6 minuter långt gångtest. För att utreda en eventuell bakomliggande sjukdom kan man göra en

  • volymundersökning av lungan (spirometri)
  • kontrastmedelsundersökning av lungans blodkärl (pulmonalangiografi)
  • ventilations-perfusionskarta av lungorna (för att utreda blockerade blodkärl) samt
  • sömnmadrassundersökning.
pic Behandling

Vilken behandling man väljer vid pulmonell hypertension beror på vad som orsakat det.

pic Att anpassa sig till sjukdomen

Att bli sjuk är en stor händelse som påverkar både dig och dina närstående.