Pulmonell hypertoni

Vid pulmonell hypertoni stiger trycket i lungartärerna till en skadligt hög nivå