Lungcancer

Lungcancer är en grupp olika cancersjukdomar i lungorna med varierande prognos och behandling.

Lungcancer är en grupp olika cancersjukdomar i lungorna med varierande prognos och behandling. Det har många individuella cancerbiologiska orsaker, som man till största delen inte känner till närmare. På det stora hela är prognosen vid lungcancer dålig.

Lungcancer är den näst vanligaste cancerformen bland män och den fjärde vanligaste bland kvinnor. Rökning är den främsta riskfaktorn för lungcancer och 85–90 % av alla fall med lungcancer orsakas av rökning.

I arbets- och livsmiljön ökar bland annat asbest, arsen, krom och radonstrålning risken för lungcancer framför allt om det kombineras med rökning. Genetisk benägenhet är också kopplad till insjukningsrisken, men man känner inte till de exakta mekanismerna.

Lungcancer är däremot inte särskilt ovanligt bland icke-rökare eller de som röker lite. I sådana fall betraktas det som en särskild lungcancer när det gäller cancerbiologi och bakgrund.

Mer om temat i Hälsobyn

Läs mer om lungcancer i Cancerhuset (på finska).


Föregående sida

 


 

Ei

Uppdaterad  1.10.2019