Skov

Skov av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) innebär akuta försämringar av sjukdomens symtom. Då bör man förstärka medicineringen tillfälligt.

Ett skov beror ofta på en virus- eller bakterieorsakad inflammation i luftvägarna. Därför är det viktigt att behandla förkylning och feber i ett tillräckligt tidigt skede. Ett sjukdomsskov kan också bero på otillräcklig läkemedelsbehandling.

Hur du identifierar ett skov

Vid ett skov ökar mängden slem och det får en ful färg. Hostan blir värre och andnöden ökar. Andningen kan också pipa.

Behandling av skov

  • god egenvård och motion
  • förstärkt medicinering
  • motståndsandning i flaska för att lossa slem (på finska)
  • om symtomen förvärras ska man kontakta sin hälsostation
  • vid behov ska man uppsöka sjukhusjouren
  • ju tidigare läkaren kan bedöma läget och inleda en behandling, desto bättre
   

  Kyllä

  Uppdaterad  12.9.2019