Läkemedelsbehandling

Målet med läkemedelsbehandling av KOL är att minska symtomen och förhindra skov. Endast läkemedel som andas in regelbundet och med rätt teknik fungerar.

Läkaren planerar behandlingen individuellt med beaktande av sjukdomssymtomen och eventuella skov. Om även astma ingår i sjukdomsbilden behöver man astmaläkemedel

De flesta läkemedel som används vid behandling av KOL andas in (inhalerbara läkemedel).

Vidgande läkemedel öppnar upp luftrören genom att minska sammandragningen av de släta musklerna i luftvägarna. Det finns två olika läkemedelsgrupper: kort- och långverkande vidgande läkemedel.

​​

Om man har få symtom och inte får några skov kan man använda kortverkande vidgande läkemedel vid behov

Om man däremot har dagliga symtom har man ofta hjälp av långverkande vidgande läkemedel som tas regelbundet.

Om man har många skov av KOL rekommenderas

  • en kombination av två långverkande vidgande läkemedel med olika verkningsmekanism
  • en kombination av inhalerbart kortison och ett långverkande vidgande läkemedel
  • en kombination av inhalerbart kortison och två långverkande vidgande läkemedel.

Medicinen hjälper bara om man tar den

Darrningar, dålig syn och tekniska svårigheter att ta det inhalerbara läkemedlet kan försämra dess förmåga att nå fram.

Det kan hjälpa att använda en nebulisator ihop med en inhalationsbehållare. Dålig inhalationsteknik kan vara en orsak till att man inte tycker att läkemedlen hjälper. 

Du kan kontrollera din inhalationsteknik hos hälsovårdspersonalen, på apoteket eller i  apotekets dosvideo (på finska).

  

Föregående sidaNästa sida

 

     

 

Uppdaterad  1.10.2019