Kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller KOL

​​Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eller KOL, är en vanligt förekommande sjukdom som går att förebygga.

KOL karaktäriseras av en långsamt ökande förträngning av luftrören, lungemfysem och kronisk inflammation. Sjukdomen utvecklas med tiden och konstateras därför ofta för sent.

KOL kan misstänkas om man rökt och får andnöd när man anstränger sig. Förutom rökning kan även dammigt arbete öka risken för KOL. Sjukdomen uppstår sällan på grund av ärftlig benägenhet (brist på alfa-1-antitrypsin).

KOL diagnosticeras ofta genom att testa lungornas funktion (lungfunktionsundersökningar). Viktigast av dem är spirometri.

Man kan själv påverka sjukdomsförloppet, sjukdomsprognosen och sin funktionsförmåga.Egenvård är viktigt för att förebygga sjukdomsskov.

Mer information

pic Skov

Skov av KOL innebär akuta försämringar av sjukdomens symtom. Då bör man förstärka medicineringen tillfälligt.

pic Läkemedelsbehandling

Målet med läkemedelsbehandling av KOL är att minska symtomen och förhindra skov. Endast läkemedel som andas in regelbundet och med rätt teknik fungerar.

pic Egenvård

Det är viktigt för personer med KOL att sköta om sin hälsa och förebygga andra sjukdomar.

pic Kamratstöd

Syftet med kamratstöd är att få stöd av andra personer med samma sjukdom.