Bronkiektasi

Bronkiektasier innebär en permanent förstoring av luftrören. Det kan ha orsakats av en lunginfektion, obstruktiv lungsjukdom, funktionsstörning i flimmerhåren och slemmet, immundefekt eller en medfödd strukturell förändring.

Till sjukdomen hör en inflammationsprocess i luftrörens väggar och strukturerna som omger dem, slembildning, benägenhet att få inflammationer och upprepade inflammationer i luftvägarna

Undersökningar

Genom undersökningar försöker man ta reda på vilka faktorer som har orsakat bronkiektasierna och infektionerna. Förutom basblodprov inkluderar undersökningarna en lungbild, datortomografi av lungorna, undersökning av upphostningsprov samt spirometri.​

Vid skov utreder man vad som orsakat inflammationerna genom att undersöka upphostningsprov så att man kan rikta behandlingen rätt.

Symtom

De vanligaste symtomen är slemhosta och utsöndring av slem. Upphostningarna kan innehålla blod. Sjukdomen karaktäriseras av slem i luftrören som är svårt att få bort.

Andra symtom, som andnöd, feber och bröstsmärta, kan förekomma framför allt vid skov. Symtomen kan uppträda periodvis, t.ex. under ett skov, eller vara kontinuerliga.

Behandling

Med behandlingen försöker man minska antalet skov och förbättra livskvaliteten genom att behandla symtomen och skoven så väl som möjligt. Aktiv tömning av slem och motion är särskilt viktiga för personer med bronkiektasier för att förebygga inflammationer.​

Lossa slem

Fysioterapeuten kan visa andnings- och slemtömningsövningar och man kan använda olika andningsövningshjälpmedel som hjälp.

Personer med svåra symtom får ibland andas in en hypertonisk koksaltlösning för att förstärka slemlossningen.

Vaccinationer

Influensa- och pneumokockvaccin rekommenderas till alla bronkiektasipatienter för att förebygga svåra lunginfektioner.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling behövs för att dämpa bakterieinfektionen. Skovet måste behandlas om t.ex. upphostningarna ökar, får en ful färg eller om man får feber.

Antibiotikabehandlingar kan ges intravenöst eller i tablettform beroende på infektionens svårighetsgrad. Ibland ger man även mikrobmedicinering i förebyggande syfte om samma bakterie orsakar upprepade infektioner. En del förebyggande antibiotika ges i inandningsform med en nebulisator.


Föregående sidaNästa sida

  

Ei

Uppdaterad  12.9.2019