Astma

Astma är en vanlig sjukdom; 6–9 % av alla finländare har astma. Astma kan uppträda i vilken ålder som helst, men är vanligast hos barn och personer över 40 år.

​Vid astma är slemhinnan i luftrören inflammerad, vilket leder till

  • ökad slembildning i luftrören
  • svullen slemhinna
  • försvagad flimmerhårsfunktion.

Hosta och slem är ofta de första symtomen på astma.

Mer om temat i Hälsobyn

Läs mer om astma i Allergi- och astmah​uset.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2019