Om lungsjukdomar

 

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eller KOL, är en vanligt förekommande sjukdom som går att förebygga.

Läs mer...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller KOL

​​​​

Sömnapné är en sjukdom där man får andningsuppehåll i sömnen. Man kan dessutom ha försämrat andningsluftflöde.

Läs mer...

Sömnapné

​​​​​​​​​​​
​​​​

Luftvägsinfektioner och mer sällsynta lunginflammationer smittas genom vanligt umgänge med andra människor.

Läs mer...

Luftvägsinfektioner

​​​​​​​​​​​
​​​​

Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom som oftast förekommer i lungorna.

Läs mer...

Tuberkulos

​​​​​​​​​​​
​​​​

Bronkiektasier är en bestående utvidgning av luftrören.

Läs mer...


Bronkiektasi

​​​​​​​​​​​
​​​​

Sjukdomar som orsakar långvarig andningssvikt beror på en störning i gasutbytet eller bristande lungventilation. Dessa två störningar kan även förekomma samtidigt.

Läs mer...

Sjukdomar som orsakar långvarig andningssvikt

​​​​​​​​​​​
​​​​

Vätska i lungsäcken är alltid ett symtom på något. Man kan ha vätska i båda sidor eller i ena sidan av lungorna.

Läs mer...

Sjukdomar i lungsäcken​

​​​​​​​​​​​
​​​​

Idiopatisk lungfibros ingår i en bredare grupp sjukdomar i lungvävnaden och symtomspektrumet kan påminna om andra sjukdomar som ärrar lungorna.

Läs mer...

Lungfibros

​​​​​​​​​​​
​​​​

Sarkoidos är en inflammationssjukdom som man inte känner till orsaken till. Inflammationsförändringar som uppstår under sjukdomen kan upptäckas i de flesta organ, men oftast i lungorna.

Läs mer...

Sarkoidos​

​​​​​​​​​​​
​​​​

Sällsynt pulmonell arteriell hypertension kan vara en självständig sjukdom eller kopplad till en annan sjukdom.

Läs mer...

Pulmonell hypertoni

​​​​​​​​​​​
​​​​

Det finns flera lungsjukdomar som klassas som sällsynta. Man känner inte ens till det exakta antalet eller hur många som har dem.

Läs mer...

Sällsynta lungsjukdomar​

​​​​​​​​​​​
​​​​

Lungcancer är en grupp olika cancersjukdomar i lungorna med varierande prognos och behandling.

Läs mer...

Lungcancer (cancerhuset, på finska)

​​​​​​​​​​​
​​​​

Astma är en vanlig sjukdom; 6–9 % av alla finländare har astma. Astma kan uppträda i vilken ålder som helst, men är vanligast hos barn och personer över 40 år.

Läs mer...

astma (allergi- och astmahuset)​