För professionella

Husen i Hälsobyn erbjuder även vårdpersonalen stöd och olika verktyg för bland annat kundhandledning. Du kan till exempel be kunden läsa tilläggsuppgifter om sjukdomen eller symtomet eller bekanta sig med praktiska anvisningar efter mottagningen. I tjänsten HälsobynPRO hittar du alla tjänster och innehåll som är riktade till vårdpersonal.

    Beställ Hälsobyns nyhetsbrev för vårdpersonal

    Vill du utnyttja Hälsobyns innehåll mer omfattande i ditt arbete? Saknar du verktyg för att utveckla din yrkeskompetens eller material för patienthandledning? Beställ Hälsobyns nyhetsbrev, så får du per e-post ett sammandrag av Hälsobyns nya innehåll som är avsedda för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.