Tobak

Rökning har negativa hälsoeffekter. Det orsaka olika lungsjukdomar och andningssvårigheter. Det lönar sig alltid att sluta röka.

​​​​​Rökare i alla åldrar har fler andningsorgansrelaterade symtom som hosta, slembildning, andnöd och pipande andning är icke-rökare.

Rökning:

  • orsakar 90 % av alla lungcancerformer
  • orsakar över 90 % av alla KOL-sjukdomar
  • ökar skoven av kroniska lungsjukdomar, som KOL och astma
  • ökar risken för akuta luftvägsinfektioner och även influensa och lunginflammation
  • minskar avsevärt effekten hos inhalerbara läkemedel
  • ökar tydligt risken för spontan pneumothorax, då 90 % av de drabbade är rökare.

Det lönar sig alltid att sluta röka

Problemen med rökning begränsas inte till lungorna, så att sluta röka har en positiv effekt på hela kroppen. Hälsovårdsproffs kan hjälpa dig sluta röka.​​

Genom att inte röka lever du längre och får en bättre livskvalitet. Personer med lungsjukdomar får färre infektioner och skov, behöver ta mindre medicin och får bättre prestationsförmåga.

För personer med KOL är rökfrihet hittills det enda sättet att bromsa förloppet kraftigt.

Andra tobaksprodukter

Tobak används inte bara i cigaretter och cigarrer, utan även i snus, vattenpipa och e-cigaretter.Inga av dessa produkter kan däremot rekommenderas som hjälp när man slutar röka, eftersom de innehåller mycket nikotin och andra giftiga ämnen och förlänger beroendet.

Genom att snusa eller röka vattenpipa får man faktiskt i sig fler skadliga ämnen än om man röker traditionella cigaretter.

Det finns inte heller tillförlitliga data om användningen av e-cigaretter och man kan inte vara säker på vätskornas sammansättning. En vanlig orsak till att använda e-cigaretter är att man vill sluta röka. De marknadsförs också främst för just det ändamålet.

Som stöd för att sluta röka är det däremot mer tillrådligt att använda nikotinersättningsbehandling eller receptbelagda avvänjningsmedel, inte e-cigaretter.

Testa och prova


Mer om temat i Hälsobyn

 

Föregående sidaNästa sida

 

 

 

Uppdaterad  1.10.2019