Sexualitet och sex

Lungsjukdomen och behandlingen av den kan påverka sexualiteten.

​​​​​En lungsjukdom utgör inget hinder för sex, men kräver ofta anpassning från både den sjuka och dennes partner.

  • Lyssna på din kropp och lär dig känna igen skillnaden mellan andfåddhet och andnöd. Ta en paus om du får andnöd
  • Diskutera era önskemål och rädslor med din partner
  • Var inte rädd för att misslyckas
  • Använd vid behov vidgande läkemedel före och under sex
  • Om du har mycket slem bör du lossa det innan du har sex
  • Om du använder extra syrgas hemma ska du behålla samma syrgasflöde som när du rör dig annars. Se till att syrgasslangen är tillräckligt lång.

Våga be om hjälp

Känslor och tankar kring sex kan kännas förvirrande och skrämmande, men det är viktigt att tillåta dig och din partner att ha dem. Du bör diskutera saker och ting med din partner när båda är redo för det.

Du bör fråga läkaren och den övriga vårdpersonalen om sjukdomens och behandlingens effekt på sexualiteten. Kunskap gör det lättare att hantera saker och ting och tar bort feluppfattningar och fördomar.

Om informationen från den behandlande läkaren inte hjälper kan du be om en remiss till en expert på sexuell hälsa. Du kan vända sig till en sexualrådgivare, sexualterapeut, sexolog eller parterapeut i frågor som rör sex, parrelation och sexualitet.

Mer om temat i Hälsobyn

I Psykporten hittar du mer information om:


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  12.9.2019