Resor

Resor kräver lite noggrannare förberedelser och att du lyssnar till kroppen om du har diagnostiserats med en lungsjukdom.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om din sjukdom är i god behandlingsbalans finns det normalt sett inget som hindrar dig från att resa.

Att tänka på!

  • Börja planera resan genom att diskutera med läkaren hur säkert det är att resa, om du är i tillräckligt gott skick för att resa och behovet av eventuellt extra syrgas under resan.
  • Ta reda på båt- eller flygbolagens krav i förväg.
  • ​Reseförsäkringarna har begränsningar när det gäller kroniska sjukdomar. Försäkringsbolaget ersätter inte nödvändigtvis behandling utomlands om den kroniska sjukdomen skulle förvärras.
  • Vid resor inom EU bör man ansöka om ett europeiskt sjukvårdskort (European Health Insurance Card, EHIC) från Fpa. Kortet berättigar dig till behandling inom den offentliga sjukvården.
  • Vid resor till u-länder bör du komma ihåg att sjukvårdsnivån inte är densamma som i väst.

Väderförhållanden

Kolla upp väderförhållandena på resmålet innan du reser. Luftföroreningar i stora städer eller sanddamm i öken kan orsaka symtom för lungsjuka. Extremt kallt, varmt eller torrt klimat utgör också en risk för andningssjuka.

Var då medveten om att du kan behöva mer vidgande läkemedel än hemma. Beroende på årstid kan det vara lättare att resa till en del platser på grund av olika klimatförhållanden.

Allergier

Om du har allergier, t.ex. mot djur eller pollen, bör du även ta med din allergimedicin. Fråga vårdpersonalen eller läkaren om du är osäker på om du kan resa eller om det planerade resmålet passar dig.

Läkemedel och resor

Ta med ditt recept eller motsvarande handlingar och en engelskspråkig sammanfattning av recepten, som du får av apoteket.

Förvara läkemedlen i originalförpackningarna när du reser. Förvara läkemedlen i handbagaget på flygplanet.

Trygga också läkemedlens hållbarhet (t.ex. i skydd från kyla eller solljus) när du reser och vistas utomlands.

Kom ihåg att det inte går att få tag på alla läkemedel i alla länder. Därför måste du ta med mer än du behöver ifall det t.ex. skulle bli problem med flyget.

Du får bara ta med dig läkemedel för eget bruk från utlandet. Ta reda på importbegränsningarna och dokumentkraven för läkemedel från t.ex. resmålslandets myndigheter eller ambassaden.

​Ditt reseförsäkringsbolag ger mer information om hur du ska beakta din sjukdom under resan och vad du ska göra vid eventuella problem.

Att resa med en CPAP-apparat

När du reser med en CPAP-apparat för behandling av sömnapné ska du ha med dig ett engelskspråkigt intyg för apparaten och dess användningsändamål. Du får intyget av din vårdenhet eller av apparatens importör om du köpt den själv.

Ta reda på vilka uttag resmålslandet har och om du kan använda apparaten med landets spänning. Vid behov kan du köpa en adapter eller skaffa ett batteri till apparaten.

Man får oftast ta med sig en CPAP-apparat på flyget, men det kräver alltid godkännande från flygbolaget. Ta reda på flygbolagets praxis när det gäller apparater, då de kan variera. Apparatens eventuella trådlösa anslutning måste stängas av under flygningen. Din vårdplats kan ge dig ett intyg som du ska visa upp för tullmyndigheten.

Att resa med extra syrgas

När du planerar resan är det viktigt att kontakta den behandlande lungläkaren redan innan du bokar resan. Flygbolagen kräver en MEDIF-blankett från den behandlande läkaren i god tid före resan.

När man bedömer flyglämpligheten är det viktigt att beakta förändringar i patientens mående. Patienten ansvarar dock i sista hand själv för sin flyglämplighet och för att han/hon har tillräckligt med syrgas.

Är man funktionsnedsatt bör man dock inte resa. Den vanliga reseförsäkringen ersätter inte problem som uppstår under resan om en person som behandlas med syrgas får en lungsjukdom, så därför bör man se till att man har ett täckande försäkringsskydd i god tid innan man planerar resan.

​Man bör se till att man har tillräckligt med extra syrgas under hela resan. Patienter som behandlas med syrgas i hemmet och som ska resa bör läsa Andningsförbundets guide för personer med syrgasbehandling i hemmet.

Läs mer:

Hengitysliiton kotihappihoito-opas (på finska).​

Mer information!

Mer information om att resa med extra syrgas får du av den som ordinerat syrgasbehandlingen och/eller av apparatens tillverkare.

Flygbolag och andra researrangörer kan ha egna villkor för att resa med extra syrgas. Resan kan kräva särskilda förberedelser eller att man tar med en ledsagare.

Mer information om extra syrgas och om att leva med det.

Läs mer:

Syrgasbehandling i hemmet

Flyg

Det kan finnas flygbegränsningar om du

  • har en kronisk lungsjukdom
  • behöver extra syrgas under flygningen
  • har en smittsam sjukdom, som tuberkulos
  • har pneumothorax.

Syrenivån i flygplanets kabin sjunker. Syrehalten sjunker i kroppen även hos personer med friska lungor, men hos lungsjuka kan det vara farligt.

Läkaren kan baserat på syremättnadsvärdena eller ett artärblodprov bedöma om det är säkert att resa utan extra syrgas på planet. Om man behöver extra syrgas under flygresan ska man själv ta reda på flygbolagets praxis.

För att undvika problem ber flygbolaget om en läkarutredning av sjukdomen på t.ex. en MEDIF-blankett i samband med att resan bokas. Denna blankett består av två delar, varav läkaren fyller i den ena och passageraren den andra. Flygbolagets luftfartsläkare fattar det slutliga beslutet om huruvida det är säkert att flyga.​​

Kan jag flyga om jag är förkyld?

Ja, det kan du, men det känns inte alltid behagligt att flyga. Du kan dessutom få ont i öronen när planet lyfter och landar.

​Du kan prova att tugga tuggummi för att förhindra öronvärk, då det jämnar ut trycket i mellanörat. Om du inte kan skjuta upp resan bör du ta med dig smärtstillande läkemedel och läkemedel som minskar svullnaden i slemhinnan.

Kan jag flyga om jag behöver extra syrgas?

Personer som behandlas med syrgas rekommenderas inte att flyga. Om du har ett särskilt behov att flyga är det visserligen möjligt, men på vissa villkor.

Flygning medför många risker som du bör diskutera med lungläkaren. Det är mer sällsynt att kunna flyga om man har låga syrevärden eller om man riskerar högt koldioxidtryck även hemma.

Flygbolagen kräver en utredning av din sjukdom från läkaren och du behöver luftfartläkarens godkännande för att få flyga. Observera att du inte får ta med egen syrgas på planet.

När kan jag flyga efter att ha haft pneumothorax?

Den allmänna rekommendationen är att undvika att flyga i 2–3 veckor efter pneumothorax. Hör med din läkare hur länge du bör vänta.

Föregående sidaNästa sida 
 

Uppdaterad  30.9.2019