Förebygga infektioner samt hygien

God handhygien och vaccinationer förhindrar infektioner från att spridas. Den sjuka bör ha en god hostteknik för att förhindra att luftvägsinfektioner smittar andra.

God handhygien

Handhygienen har mycket stor betydelse för spridningen av infektioner, då mikrober sprids främst som kontaktsmitta genom händer. Man kan minska förekomsten av infektioner med upp till 10–50 % med hjälp av god handhygien (WHO 2011).

Människan rör vid sitt ansikte, sin näsa, sina ögon och sin mun utan att tänka på det. Bakterierna överförs till händerna och vidare från händerna till t.ex. mat, drycker och olika kontaktytor, som t.ex. dörrhandtag.

Exempelvis magsjuka och luftvägsinfektioner överförs då indirekt från en person till en annan. Med hjälp av god handhygien kan man förhindra infektioner från att spridas.

Hur hostar jag rätt?

Många människor har en naturlig och inlärd reaktion att täcka för hosta eller nysning med öppen hand eller låta bli att täcka för det helt.

Om hostan eller nysningen inte täcks för sprider sig bakterierna i luften eller via händerna till alla kontaktytor. Det är mycket viktigt att täcka för hostan eller nysningen och tvätta händerna noggrant.​

Minnesregler för god hosthygien

  • Kom ihåg att alltid täcka för hostan eller nysningen. Osynliga bakterier från hosta eller nysning som inte täcks för sprids till den omgivande luften och till människor i närheten.
  • Hosta aldrig rätt in i handen, utan kom ihåg att täcka för hostan med underarmen, överarmen eller en engångsnäsduk.
  • Om du inte tvättar händerna sprider sig bakterierna till allt du vidrör och om du inte täcker för hostan sprider sig bakterieaerosolen till luften.
  • Efter hostningen eller nysningen ska du slänga den eventuella näsduken i ett sopkärl med lock och tvätta händerna med två eller handskölj noggrant.
    • Du kan köpa praktiska små handsköljflaskor till förmånligt pris på t.ex. apoteket. Du kan bära med dig dem vid t.ex. infektionstider, när du själv är sjuk, när du besöker personer som lätt blir sjuka eller bara för att kunna bevara en god handhygien när du t.ex. äter på restaurang.
    • ​Kom ihåg att förklara rätt hostteknik och handhygien även för barn och unga och även för närstående i andra åldrar. På så sätt kan du bidra till att förhindra spridningen av infektioner.​​

Influensavaccination

Influensa är en infektion i luftvägarna som orsakas av influensavirus och har oftast en inkubationstid på 1–3 dygn. Endast omkring hälften av alla som smittas blir sjuka. Vaccinet gynnar framför allt personer för vilka influensa eller följdsjukdomar av influensa utgör ett märkbart hot mot deras hälsa.

Vaccinet bör tas innan influensasäsongen börjar, gärna i november-december. Man kan även ta influensavaccinet senare under influensasäsongen, men då måste man tänka på att det tar ungefär ett par veckor innan vaccinet utvecklar ett skydd.

Influensavaccinen innehåller bara små delar av influensaviruset och vaccinen i sig kan inte orsaka influensa. Om du redan fått en influensasmitta hinner vaccinet inte längre skydda dig mot just det influensaviruset. Det kan däremot skydda dig mot andra senare influensavirus.

Hur får jag ett influensavaccin?

Du kan fråga din hälsostation eller företagshälsovården om vaccinationsarrangemangen. För att köpa vaccinet på apotek behöver man recept. Vaccin som injiceras kostar cirka 10–14 euro beroende på preparat. Personer som har fyllt 65 år och ingår i olika riskgrupper och deras närstående kan däremot få influensavaccinet kostnadsfritt på t.ex. sin hälsostation.

Pneumokockvaccination

Pneumokocker är vanliga orsaker till sjukdomar framför allt hos barn och äldre. Pneumokockbakterien kan orsaka ganska harmlösa infektioner, men även allvarliga sjukdomar.

De kan orsaka t.ex. öroninflammationer, bihåleinflammationer, lunginflammationer, hjärnhinneinflammationer och till och med blodförgiftningar. Den vanligaste pneumokockorsakade infektionen hos vuxna är lunginflammation.

Pneumokockvaccinet minskar mängden pneumokocksjukdomar med omkring 70 %, men effekten vid förebyggande av lunginflammation har inte kunnat bevisas på ett hållbart sätt. Vaccinet skyddar däremot mot de allvarligare formerna av sjukdomen och minskar antalet dödsfall.

Hur kan jag vaccinera mig mot lunginflammation?

Kontakta din hälsostation eller den privata hälsovården och gå igenom dina vaccinbehov med ett hälsovårdsproffs. Pneumokockvaccinet är avgiftsbelagt för vuxna.

Patienter som fått en stamcellstransplantation är den enda specialgruppen som får pneumokockvaccinet kostnadsfritt.

För barn ingår pneumokockvaccinet i det nationella vaccinationsprogrammet för barn födda 1.6.2010 och senare. Alla vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är kostnadsfria.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  12.9.2019