Egenvård av olika symtom

Andnöd, hosta och slem är vardag för många med lungsjukdomar. Men det går att underlätta vardagen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​I det här avsnittet hittar du tips på egenvård, bland annat rätt andningsteknik och metoder för att underlätta andnöd, hosta och frigörandet av slem.

Behandlingen av lungsjukdomar handlar till stor del om att förebygga och behandla symtom. Förutom olika hemmaknep inkluderar det även inhalerbara läkemedel, som man alltid bör ha med sig.

Slem

Du kan få bort slem t.ex. med hjälp av en andningsflaska eller en annan andningsövningsapparat, genom att andas in ånga eller genom motion. Hosttekniken och -ställningen har också betydelse. Fysioterapeuten förklarar hur du kan lossa slemmet.

Du kan också få slemmet att lossna lättare med läkemedel som du får recept på av läkaren.

Hostmedicin rekommenderas inte eftersom syftet med hostan är att få bort det skadliga slemmet från luftvägarna.​

Mer om temat i Hälsobyn

Motståndsandning i flaska kan användas som andningsövning. Det lossar slem i lungorna och förbättrar andningen.

Det finns en video i Rehabiliteringshuset: Effektivare andning med motståndsandning i flaska. Se videon här (på finska).

Egenvård av andnöd

Normalt sett är vi inte medvetna om vår andning. Den sker automatiskt. En vuxen person andas normalt sett 12–14 gånger i minuten.

Det är bra att skilja mellan andfåddhet och andnöd:

  • andfåddhet lättar när man vilar
  • andfåddhet är bra, man bör motionera
  • andnöd stoppar oss och lättar inte alltid när ansträngningen är över

Andnöd känns skrämmande och orsakar lätt en känsla av panik, vilket förvärrar andnöden ytterligare. Det finns många sätt att lindra andnöd.

              

Andningen blir lättare om du sitter i en halvt sittande ställning eller framåtlutad. Om du sitter framåtlutad kan du hålla t.ex. en kudde som stöd framför magen eller luta dig mot något lagom högt, som t.ex. ryggstödet på en stol.​​​

Du kan höja sänggaveln hemma med kuddar, t.ex. genom att lägga dem under madrassen. Om andnöden inte lättar trots hemmaknepen och läkarens anvisningar ska du kontakta läkare.

​Fysioterapeuten visar vid behov rätt andningsteknik och förklarar hur du får kontroll över andnöden. Lär dig gärna sluten läppandning ifall du skulle få ett andnödsanfall. Du kan avhjälpa lindrig andnöd med t.ex. avslappnings- eller mindfullnessövningar.​​

Läkemedelsbehandling

Vid läkemedelsbehandling av lungsjukdomar försöker man beakta behandlingen av andnöd. Man bör alltid ha med sig inhalerbara läkemedel som underlättar andningen, även när man ska till sjukhuset eller polikliniken.

​Förutom luftrörsvidgande och -behandlande läkemedel kan man vid svår andnöd även använda läkemedel från andra läkemedelsgrupper på läkarens ordination.

Om andnöden inte lättar trots hemmaknepen och läkemedel enligt läkarens anvisningar kan man behöva kontakta läkare.

Hosta

Periodvis hosta hör ihop med lungsjukdomar. Exempelvis slem i luftrören eller för mycket vätska i lungsäcken kan orsaka hostirritation. Receptfria hostmediciner har inte visat sig vara till nytta vid lungsjukdomar.

Rätt hostteknik beskrivs nedan.

Det är viktigare att behandla orsaken till hostan än själva hostan, som alltid är ett symtom på en sjukdom. Man behandlar hostan genom att behandla orsaken till den och undvika faktorer som orsakar/förvärrar hostan (t.ex. rökning). Hosta vid en övre luftvägsinfektion försvinner när infektionen lägger sig. Det kan ibland ta flera veckor. Antibiotikabehandling behövs bara när hostan beror på en bakterieinfektion.

Astmarelaterad hosta behandlas med astmaläkemedel och hosta vid refluxsjukdom med läkemedel för refluxsjukdomar. Vid hosta som är kopplad till slem i näsan-svalget kan man använda en nässköljningskanna för att lindra symtomen. Vid irritationshosta kopplad till torra övre luftvägar eller till pratande kan man andas in ånga med en vattenpipa.

För att behandla hosta som stör nattsömnen kan du försöka ta en matsked honung. Varm dryck kan också hjälpa. Ångandning är ett bra gammalt folkknep. Receptfria hostmediciner har inte visat sig vara till nytta. Diskutera medicineringen med vårdpersonalen och berätta om du använder egenvårdsläkemedel eller naturläkemedel.

Kort anvisning för ångandning

Förr i tiden andades man in ånga genom att koka en kastrull vatten och lägga t.ex. en handduk över kastrullen som ett ”tält” som man höll huvudet under och andades in ångan från vattnet. Det medför dock en stor risk för brännskada.

Ett säkrare sätt att öva ångandning är att sätta duschen på varmt och stänga dörren.

Man behöver inte ställa sig under duschen, utan det räcker att sitta i badrummet och lugnt andas in den varma ångan. Badet som kastas på en lätt uppvärmd bastuugn ger också lagom med ånga att andas in.​​​

     


Nästa sida

 


 

Uppdaterad  12.9.2019