Alkohol

Att dricka alkohol när man har en lungsjukdom har sina risker och kan förvärra symtomen. Om man använder alkohol ska man hålla sig inom rimliga gränser.

​​​​​Alkoholbruk medför stora risker, framför allt om

  • personen som använder alkohol har någon primärsjukdom
  • personen tar medicin
  • personen är över 65 år

Stora engångsmängder och omfattande och långvarig användning utgör alltid en risk. Alkohol orsakar med tiden ett fysiskt och psykiskt beroende.

Rimlig användning av alkohol

Rimlig användning av alkohol anses vara

  • 2 restaurangdoser per dag för män
  • 1 restaurangdos per dag för kvinnor.

Man talar om riskanvändning när dessa gränser överskrids regelbundet.

En restaurangdos är:

  • 33 cl mellanöl/cider/long drink (<4,7 %)
  • 12 cl vin (10–15 %) eller 8 cl starkvin (16–22 %)
  • 4 cl starksprit (35–40 %)

Muualla Terveyskylässä

Mer information om alkoholanvändning finns i Psykporten.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  12.9.2019