Egenvård

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Andnöd, hosta och slem är vardag för många med lungsjukdomar. Men det går att underlätta vardagen.

Läs mer...


EGENVÅRD AV OLIKA SYMTOM

​​​​​​​​​​​
​​​​

Att dricka alkohol när man har en lungsjukdom har sina risker och kan förvärra symtomen.

Läs mer...


ALKOHOL

​​​​​​​​​​​
​​​​

God handhygien och vaccinationer förhindrar infektioner från att spridas. Den sjuka bör ha en god hostteknik för att förhindra att luftvägsinfektioner smittar andra.

Läs mer...


FÖREBYGGA INFEKTIONER SAMT HYGIEN

​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​
​​​​

Resor kräver lite noggrannare förberedelser och att du lyssnar till kroppen om du har diagnostiserats med en lungsjukdom.

Läs mer...


RESOR

​​​​​​​​​​​
​​​​

God fysisk kondition ökar din motståndskraft och hjälper dig läka snabbare efter infektioner och sjukdomsskov.

Läs mer...


MOTION

​​​​​​​​​​​
​​​​

Hälsosam kost är viktigt för att bevara hälsan och förebygga livsstilssjukdomar.

Läs mer...


KOST

​​​​​​​​​​​
​​​​

Även personer med svår lungsjukdom kan generellt sett prova att basta.

Läs mer...


BASTUBAD

​​​​​​​​​​​
​​​​

Lungsjukdomen och behandlingen av den kan påverka sexualiteten.

Läs mer...


SEXUALITET OCH SEX

​​​​​​​​​​​
​​​​

En lungsjuk person kan söka olika slags stöd och förmåner. Kamratstöd hittar man genom den tredje sektorn.

Läs mer...


SOCIAL TRYGGHET OCH KAMRATSTÖD

​​​​​​​​​​​
​​​​

Syftet med munhygien är att minimera mängden mikrober som orsakar munsjukdomar. Dålig munhygien kan göra att man lättare får t.ex. lunginflammation eller empyem.

Läs mer...


MUNHYGIEN

​​​​​​​​​​​
​​​​

Väderförhållandena och luftkvaliteten påverkar andningen och allmänhälsan hos alla, men framför allt hos lungsjuka.

Läs mer...


VÄDER OCH LUFTKVALITET

​​​​​​​​​​​
​​​​

Rökning har negativa hälsoeffekter på lungornas alla strukturer och funktioner.

Läs mer...


TOBAK

​​​​​​​​​​​
​​​​

Här har vi samlat olika tester om lungsjukdomar, hälsa och välmående som du kan göra för att kartlägga olika symtom och risker.

Läs mer...


FUNDERA OCH TESTAUppdaterad  12.9.2019