TYKS

TYKSin keuhkosairauksien klinikka

Keuhkosairauksien klinikka huolehtii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aikuisväestön hengityselinsairauksien tutkimuksesta, hoidosta ja seurannasta. Erikoisosaamistamme ovat mm. uniapnean, hengitysvajeen, vaikean astman, keuhkosyövän ja tuberkuloosin diagnostiikka ja hoito. Erikoislääkärin virkoja on 14,5 ja erikoistuvan virkoja 4,5. Sairaanhoitajia ja muuta henkilökuntaa on yhteensä 104,5.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri koordinoi valtioneuvoston 24.8.2018 antaman asetuksen perusteella hengitysvajeen, uni- ja vireystilahäiriöiden diagnostiikkaa ja hoitoa Suomessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ensimmäisenä Suomen yliopistosairaanhoitopiireistä perustanut monierikoisalaisen verkostomaisen Uni- ja hengityskeskuksen yhdessä Turun yliopiston, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa 1.1.2018 alkaen.

Klinikassamme toimii keuhkosairauksien poliklinikka ja kaksi keuhkosairauksien vuodeosastoa.

Palvelua tarjoavat yksiköt

 

Päivitetty  1.10.2019