OYS

OYS KEUHKOSAIRAUDET

Keuhkosairauksien erikoisala vastaa aikuisväestön keuhkosairauksien tutkimuksesta, hoidosta ja seurannasta. Perusterveydenhuollossa tehdään astman, keuhkoahtaumataudin sekä uniapnean perustutkimukset, hoidetaan valtaosa astma- ja keuhkoahtaumatautipotilaista sekä huolehditaan uniapnean pitkäaikaisseurannasta, tarvittaessa erikoissairaanhoitoa konsultoiden.Uniapnean hoidon aloitus, vaikean astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoarvio tapahtuvat keuhkopoliklinikalla. Poliklinikalla toteutetaan myös aikuisastmaatikkojen siedätyshoitoa.Jos kyseessä on ammattiastmaepäily, potilaat tutkitaan työlääketieteen poliklinikalla. Pölykeuhko- ja ammattisyöpäepäilyissä potilaiden altistuminen arvioidaan työlääketieteen poliklinikalla ja tapaukset käsitellään monialaisessa pölykeuhkoraadissa.Erityisosaamistamme ovat muun muassa vaikean astman, keuhkoahtaumataudin, keuhkokudoksen sairauksien (interstitiaaliset keuhkosairaudet, keuhkofibroosi), hengitysvajauksen ja tuberkuloosin sekä keuhkojen harvinaissairauksien (vaskuliitit, pulmonaalihypertensio) diagnostiikka ja hoito. Keuhkosyövän diagnostiikka ja seuranta hoitojen jälkeen tapahtuvat keuhkosairauksien yksikössä. Hoito suunnitellaan monialaisessa yhteistyöryhmässä ja toteutetaan syöpätautien klinikassa tai kirurgialla. Keuhkokudoksen sairauksien taudinmäärityksessä ja hoidon suunnittelussa on apuna monialainen asiantuntijaryhmä, johon OYS-alueen muut keuhkoyksiköt voivat osallistua videoyhteydellä. Keuhkoradiologia, keuhkopatologia ja thorax-kirurgia ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita keuhkosairauksien selvittelyssä ja hoidossa, syöpätautien ja harvinaissairauksien sekä työlääketieteen, kardiologian ja korva-nenä-kurkkutautien yksikön ohella. Alueellinen ja valtakunnallinen verkostoituminen sekä yhteistyöryhmät ovat vahvuutemme.

Keuhkosairauksien poliklinikka

OYS:ssa toimii keuhkosairauksien poliklinikka, jonne alueen terveydenhuollon yksiköt voivat lähettää hengitystieoireisia potilaita keuhkolääkärin konsultaatioon. Poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka; päivystysluonteista arviota varten potilaan ohjataan päivystyspoliklinikalle. Potilaitamme tutkitaan ja hoidetaan myös medisiinisen päiväsairaalan kautta.

Keuhkofunktio

Keuhkojen toimintaa tutkitaan keuhkofunktiolaboratoriossa. Tutkimusvalikoimaan kuuluvat spirometria, bronkodilataatiokoe, kaasujenvaihtokapasiteetin mittaus, metakoliiniprovokaatio, uloshengityksen typpioksidimittaus, hengityslihasvoimien mittaus, juoksurasitus ja spiroergometria (epäselvän hengenahdistuksen syyn selvittelyssä ja suorituskykyarviossa).

Keuhkoputkitähystys

Keuhkoputkien tähystys on tärkeä osa keuhkosyöpätutkimusta, mutta sitä tarvitaan myös keuhkokudoksen sairauksien sekä epäselvien keuhkomuutosten ja huonosti paranevan keuhkotulehduksen selvittelyssä. OYS:ssa keuhkoputkitähystykset tehdään poliklinikan tähystysyksikössä. Potilaat tulevat tutkimukseen päiväsairaalan kautta. OYS:ssa on valmius keuhkoputkensisäiseen ultraääniohjattuun neulanäytteenottoon (EBUS).

Osasto 40A

Osasto 40A on keskittynyt keuhkosairauksien akuuttihoitoon. Sairaansijojen lisäksi osastolla on valvontahuone, jossa hoidetaan muun muassa akuutteja hengitysvajauspotilaita. Osastolla hoidetaan astman ja keuhkoahtaumataudin vaikeita pahenemisvaiheita, komplisoitunutta keuhkokuumetta, vaikeaa pitkäaikaista hengitysvajautta, keuhkosyöpäpotilaita, keuhkopussin nesteilyä, tuberkuloosia, keuhkokudoksen sairauksia ja keuhkojen harvinaistauteja. Osastolla tehdään myös diagnostisia selvittelyitä edellä mainittujen sairauksien suhteen.OYS keuhkosairauksien poliklinikka, osasto 40A, keuhkofunktiolaboratorio ja keuhkoputkien tähystysyksikkö muodostavat vahvan keuhkosairauksien osaamiskeskuksen, joka myös opettaa ja tutkii.

MUUT PALVELUA TARJOAVAT YKSIKÖT OYS-ERVA-ALUEELLA

Oulaskankaan sairaala

Soite - Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Lapin keskussairaala

Länsi-Pohjan keskussairaala

Kainuun keskussairaala

diagnostiikka; tuberkuloosi; hengitysvaikeus; OYS; Keuhkosairaudet; keuhkofibroosi; keuhkoahtauma; astma

Kyllä

Päivitetty  29.11.2018