KYS

​​​​​KEUHKOSAIRAUKSIEN YKSIKKÖ

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) tarjoaa kattavasti keuhkosairauksien erikoisalaan kuuluvia tutkimus- ja hoitopalveluja. KYS keuhkosairauksien klinikka koostuu poliklinikasta, toimenpideyksiköstä sekä vuodeosastosta, joka on yhteinen sisätautiklinikan kanssa.

PALVELUA TARJOAVAT YKSIKÖT

KYS keuhkosairauksien poliklinikka

Poliklinikan suurin potilasryhmä on uniapneapotilaat. Muita tavallisia poliklinikallamme hoidettavia sairauksia ovat astma, keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä, fibrotisoivat eli arpeuttavat keuhkosairaudet sekä pitkittynyt yskä. Keuhkosairauksien poliklinikalla on käytettävissä useita unirekisteröintilaitteistoja kotona tapahtuvaan unirekisteröintiin. Rekisteröinnit analysoi keuhkolääkäri tietokoneen avulla. Poliklinikan kokeneet sairaanhoitajat valitsevat kullekin potilaalle yksilöllisesti sopivan CPAP-maskin. Poliklinikallamme on kaikki tärkeimmät astman tutkimusmenetelmät: Allergiatestaukset, keuhkojen toimintakokeet, keuhkoputkialtistukset sekä metakoliinilla että kuivalla ilmalla, uloshengitysilman typpioksidimittaukset ja polkupyörärasituskokeet. Käytettävissämme on myös KYS:n kattavat radiologiset ja kliinisfysiologiset tutkimukset. Säännöllisesti kokoontuvat monniammatilliset työryhmät koordinoivat keuhkosyövän, fibrotisoivien keuhkosairauksien ja asbestisairauksien hoitoa. Klinikassa on tehty vuosia tutkimustyötä mm. astmasta, pitkittyneestä yskästä ja arpeuttavista keuhkosairauksista.

KYS Keuhkosairauksien toimenpideyksikkö

Keuhkosairauksien toimenpideyksikkö toimii osana KYS Endoskopiayksikköä. Tavallisimmat toimenpiteet ovat keuhkoputkien tähystys eli bronkoskopia sekä keuhkopussiin liittyvät toimenpiteet. KYS keuhkosairauksien toimenpideyksikkö on yksi Pohjoismaiden johtavia invasiivisen eli kajoavan bronkoskopian keskuksia. Se on tuonut maahamme ensimmäisenä useita alan toimenpiteitä, kuten tähystyksen yhteydessä tehtävä ultraäänitutkimus ohjattuine näytteenottoineen (EBUS), keuhkokudoksen kylmäkoepalat (kryobiopsia) sekä keuhkonlaajentuman hoidon keuhkoputkiin asetettavilla läpillä. Yksikössä tapahtuvat toimenpiteet tehdään lähes aina siten, että potilas tulee aamulla yksikköön ja kotiutuu samana päivänä.

KYS Keuhko-sisätautiosasto

Vuodeosastohoitoa tarvitsevat keuhkopotilaat hoidetaan 24-paikkaisella yhdysosastolla, jossa keuhkopotilaiden lisäksi hoidetaan etenkin erilaisista infektioista kärsiviä sisätautipotilaita. Tavallisimmat keuhkosairaudet, joita osastolla hoidetaan, ovat keuhkokuume, influenssa, keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe, astman pahenemisvaihe, keuhkosyöpä ja hengitysvajaus. Osastomme on ollut edelläkävijä työntekijöiden välisen kommunikaation uusien menetelmien sekä sähköisten potilaiden seurantamenetelmien käyttöönotossa. Viime vuosien aikana lähes kaikki ennakoitava eli elektiivinen toiminta on siirretty poliklinikalle, joten vuodeosastomme keskittyy lähes kokonaan akuutteihin sairauksiin.

KYS:n keuhkosairauksista

 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018