Palvelua tarjoavat yksiköt

HYKS-alue

Keuhkosairauksien erikoisalan polikliinisiä palveluja aikuispotilaille (yli 16 v.) tarjoavat

  • Meilahden kolmiosairaala
  • Meilahden tornisairaala
  • Jorvin, Peijaksen ja Raaseporin sairaaloiden keuhkosairauksien poliklinikat
  • Iho- ja allergiasairaalan Unipoliklinikka
  • Astma- ja allergiapoliklinikka ja päiväosasto

Sairaalahoitoa vuodeosastolla tarvitsevien aikuisten keuhkosairauspotilaiden hoito tapahtuu Meilahden kolmiosairaalassa, Meilahden tornisairaalassa, Jorvin, Peijaksen ja Raaseporin sairaaloissa.

MUU HUS-alue

Keuhkosairauksien palveluja tarjoavat Hyvinkään, Porvoon ja Lohjan sairaaloiden keuhkosairauksien poliklinikat ja vuodeosastot.

KEUHKOSAIRAUKSIEN PÄIVYSTYS

Keuhkosairauspotilaita hoidetaan kaikkien HUS-sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla sekä Helsingin kaupungin päivystyspoliklinikoilla. Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikalla on ympärivuorokautinen keuhkosairauksien erikoisalan oma päivystys.

HENGITYSHALVAUSPOTILAIDEN HOITO

Hengityshalvauspotilaiden hoito HYKS-alueella järjestetään HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen keuhkosairauksien linjan kautta Rekolan ryhmäkodissa tai potilaiden kotona. Muualla HUS-alueella hengityshalvauspotilaiden hoito järjestetään oman sairaalan keuhkosairauksien yksikön kautta.

KIRURGINEN HOITO

Keuhkosairauksien kirurginen hoito on keskitetty HYKS-alueelle Meilahden tornisairaalan keuhko- ja ruokatorvikirurgian vuodeosastolle ja kirurgian poliklinikalle.

LASTEN KEUHKOSAIRAUDET

Lasten keuhkosairauksien hoito tapahtuu lastentautien erikoisalan yksiköissä.

Muualla Terveyskylässä

Allergia- ja astmatalosta sekä Lastentalosta löydät erikoissairaanhoidon ammattilaisten tuottamaa tietoa.

 

Kyllä

Päivitetty  30.4.2018