HUS

​KEUHKOSAIRAUKSIEN ERIKOISALA

Keuhkosairauksien erikoisalalla tutkimukset käynnistyvät tavallisesti perusterveydenhuollossa, esimerkiksi terveyskeskuksessa. Keuhkosairauksien selvityksiin ohjataan potilaat, joiden tutkimukset tai hoito edellyttävät erikoissairaanhoitoa.

Tavallisimpia keuhkosairauksien erikoisalalla tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat

  • astma
  • keuhkoahtaumatauti
  • uniapnea
  • erilaiset keuhkotulehdukset
  • keuhkokudoksen sairaudet
  • pitkäaikaiseen hengitysvajaukseen johtavat sairaudet
  • keuhkosyöpä

Keuhkosairauspotilaiden hoidossa käytetään lääkehoitojen lisäksi paljon erilaisia hengitysapuvälineitä. Keuhkojen kuvantamistutkimuksissa (keuhkoröntgenkuva ja keuhkojen tietokonekuva) havaittujen löydösten selvittäminen muodostaa nykyään merkittävän osan keuhkosairauksien erikoisalan toiminnasta.

Toiminta perustuu yhteistyöhön oman alueen terveyskeskusten ja muiden avohoitoyksiköiden kanssa. Yleisimpien sairauksien kuten astman, keuhkoahtaumataudin ja uniapnean osalta yhteistyö perustuu alueellisiin hoitoketjuihin ja niissä diagnostiikan ja hoidon päävastuu on perusterveydenhuollossa. Keuhkopoliklinikka tarjoaa konsultaatioapua erityiskysymyksissä mm. työkykyarvioissa.

Sydän-ja keuhkokeskuksen keuhkosairauksilla on valtakunnallinen vastuu kansallisesti keskitettyjen harvinaisten keuhkosairauksien tutkimuksista ja hoidosta (esimerkiksi keuhkoverenpainetauti, keuhkonsiirtopotilaat).

Katso lisää

HUS