Ajankohtainen

Filha ja Hotus tiedottaa: Keuhkoahtaumatautia sairastava tarvitsee enemmän tukea omahoidon toteutukseen

Julkaistu 25.9.2018 9.35

Keuhkoahtaumatauti on etenevä ja elämää rajoittava sairaus, jota voidaan ehkäistä ja hoitaa, mutta ei parantaa. Laadukas ja tuettu omahoito lisää sairastavan sekä hänen läheistensä hyvinvointia ja on tärkeä osa hoitokokonaisuutta.

​- Vaikka omahoidon ohjauksen merkitys on tiedossa, keuhkoahtaumatautia sairastavien ohjaustarpeita ei aina tunnisteta. Lisäksi ohjauksen sisällöt vaihtelevat, tutkija Hannele Siltanen Hoitotyön tutkimussäätiöstä toteaa.

Hoitotyön tutkimussäätiön asettama asiantuntijatyöryhmä, johon kuului myös keuhkoahtaumatautia sairastava kokemusasiantuntija, julkaisi 24.9.2018 valtakunnalliset, tutkimusnäyttöön perustuvat hoitosuositukset keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaukseen.

Filha ry:n aloitteesta on laadittu hoitosuositukset keuhkoahtaumatautia sairastavia ja heidän läheisiään kohtaavien terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

- Suosituksia viedään muun muassa koulutuksilla koko sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle, myös perusterveydenhuoltoon ja kotihoidon arkeen. Hoitosuosituksista voidaan laatia käytännönläheisiä toimintaohjeita ja tarkistuslistoja, pääsihteeri Tuula Vasankari Filhasta kertoo.

Uusi omahoidon ohjauksen hoitosuositus käsittelee mm. keuhkoahtaumatautia sairastavien:
  • savuttomuutta
  • oireita ja psyykkistä hyvinvointia
  • lääkehoitoa
  • liikuntaa
  • ravitsemusta
  • pahenemisvaiheiden ehkäisyä sekä
  • läheisten tiedon ja tuen tarpeiden toteutumista

Omahoidolla on merkitystä, sillä tärkeimmät asiat hoidossa ovat tupakoinnin lopettaminen ja liikunnan lisääminen sekä oireita ja pahenemisvaiheita vähentävä lääkityksen oikea käyttö. Myös sairastuneen läheiset tarvitset tietoa ja tukea sairauden eri vaiheissa.

Sairauden loppuvaiheessa palliatiivisen hoidon tavoitteina ovat hyvä oireenmukainen hoito ja elämänlaatu.