Giardiasis, gardiainfektion

Liksom de flesta andra tarminfektioner överförs Giardiasis antingen via avföring till munnen, dvs. genom förorenad mat eller dryck.

​Giardia lamblia (synonymer: G. intestinalis och G. duodenalis) är ett urdjur som lever i början av tunntarmen och orsakar varierande magbesvär. Liksom de flesta andra tarminfektioner överförs Giardiasis antingen via avföring till munnen, dvs. genom förorenad mat eller dryck, eller genom direktkontakt, till exempel på daghem. Giardiasis kan också fås i hemlandet, men det är vanligare att insjukna i länder med sämre hygiennivå.

Sjukdomen har en inkubationstid på några veckor. Ibland kan man få svår diarré i början, men oftast är diarrésymtomen lindriga och kännetecknas av obehag i övre buken, såsom uppblåsthet, illamående och kramper i buken. Till skillnad från magsjukdomar som orsakas av virus och bakterier kan giardiasis vara långvarigt och pågå i flera månader eller år på en lindrigare nivå och leda till en betydande viktnedgång.

Giardiasis misstänks hos personer med magbesvär efter en utlandsvistelse, särskilt om besvären har pågått länge. Som en grundläggande undersökning undersöks formalinkonserverad avföring med mikroskop (F-Para-0). Proverna tas under flera (2–3) olika dagar, eftersom giardiacystor inte kontinuerligt utsöndras i avföringen. Mer känsliga undersökningar är identifiering av giardiapartiklar genom antigentest eller påvisande av dess arvsmassa genom nukleinsyratest (F-paraNhO).

Behandlingen är vanligtvis metronidazol (Flagyl eller Trikozol). Det har i synnerhet förekommit fall av giardiainfektioner som inte kan behandlas med metronidazol eller tinidazol från den indiska subkontinenten. I sådana fall är den primära behandlingen kinakrin, dvs. mepakrin, som är ett specialtillståndspreparat. Ett nytt avföringsprov tas för att bekräfta resultatet av behandlingen. Om symtomen återkommer är det lämpligt att ta prover från personer som bor i samma hushåll och behandla alla konstaterade fall, eftersom smittkällan kan finnas i familjen. Symtomen kan fortsätta i flera veckor och till och med månader efter en framgångsrik behandling, tills den förstörda tarmludden i tunntarmen har återhämtat sig. En laktosfri, fiberrik kost lindrar ofta symtomen.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022