Dientamoeba fragilis

I likhet med andra urdjur i tarmen fås Dientamoeba fragilis vanligtvis från mat och dryck som förorenats av avföring.

​Det vanligaste tarmparasiten i Finland är urdjuret Dientamoeba fragilis, som trots sitt namn inte är en amöba. Den lever endast i tarmen och sprider sig aldrig till resten av kroppen. Patienter kan komma till kliniken efter att ha läst skräckhistorier på webben om lever- eller andra abscesser som orsakas av amöbor. Dessa orsakas av Entamoeba histolytica som i sällsynta fall kan ge upphov till abscesser. I likhet med andra urdjur i tarmen fås Dientamoeba fragilis vanligtvis från mat och dryck som förorenats av avföring.

Man uppskattar att flera procent av finländarna bär på Dientamoeba fragilis i tarmen. De flesta bärarna är symtomfria och Dientamoeba fragilis behöver och ska inte sökas eller behandlas hos symtomfria personer. Om det däremot förekommer långvariga tarmsymtom, som diarré, flatulens och magkramper, lönar det sig att utesluta Dientamoeba fragilis med avföringsprover. Dientamoeba fragilis är också ganska vanlig i Finland och närliggande områden, men fås vanligen som en souvenir från en resa till ett land med dålig hygienisk standard.

Det är svårt att upptäcka Dientamoeba fragilis genom vanlig parasitmikroskopi med formalin (F-Para-0), så den söks antingen genom specialfärgning (F-AmebVr) eller nukleinsyraundersökning (F-ParaNh0). Den primära behandlingen är metronidazol (Flagyl eller Trikozol). Om det inte fungerar används paromomycin (Humatin), som är det mest effektiva läkemedlet. Även om paromomycin är säkert är det ett specialtillståndspreparat. Det förskrivs därför oftast endast av sjukhusens polikliniker för utlämning från sjukhusapotek, men det finns även tillgängligt på vanliga apotek med specialtillstånd (Fimea).

Asymtomatiska familjemedlemmar till en patient med dientamoebias undersöks och behandlas vanligtvis inte. Om Dientamoeba fragilis har drivits ut, men sjukdomen senare återkommer, kan det vara lämpligt att undersöka och behandla även familjemedlemmar, eftersom det är möjligt att den nya infektionen kan ha smittat från dem.

Ibland upphör eller minskar inte patientens tarmsymtom, även om man drivit ut Dientamoeba fragilis. Ibland lindras symtomen inom några månader när tarmen återhämtar sig. Om så inte är fallet betyder det att Dientamoeba fragilis endast var ett bifynd och inte orsakade patientens symtom. I de flesta fall är diagnosen irritabel tarm (IBS) och behandlingen är kostbehandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022