Sepsis

Sepsis är särskilt vanligt hos äldre personer, spädbarn och patienter med allvarliga sjukdomar eller med medicinering som försämrar kroppens immunförsvar.

Haitarin otsikkotaso2
Vad är sepsis?

Med sepsis avses en allvarlig infektion som orsakar livshotande funktionsstörningar i organen, särskilt blodcirkulations-, andnings- eller medvetandestörningar. Det är viktigt att behandlingen inleds snabbt och det kan rädda patientens liv.

Vad orsakar sepsis?

Sepsis kan vara förknippad med allmänna infektioner som är brett ut sig i kroppen. Sepsis kan t.ex. förekomma vid lunginflammation, tarminflamm​ation, hudinflammation och hjärnhinneinflammation. Vid urinvägsinfektioner är sepsis mindre vanligt. Ibland, men inte alltid, kan den bakterie som orsakar sepsis isoleras från blodet. De vanligaste bakterierna som orsakar sepsis är Staphylococcus aureus, Eschericia coli och pneumokocker. Alla dessa kan också orsaka mildare, vanliga infektionssjukdomar.

Vem kan få sepsis?

Vem som helst kan få sepsis. Sepsis är särskilt vanligt hos äldre personer, spädbarn och patienter med allvarliga sjukdomar eller med medicinering som försämrar kroppens immunförsvar.

Vilka är symtomen på sepsis?

Det är svårt att identifiera sepsis i ett tidigt skede, eftersom symtomen kan variera. Förutom de vanliga infektionssymtomen kan bland annat följande symtom förekomma:

 • en försämring av allmäntillståndet
 • andnöd / tätare andning (hos vuxna > 22 andetag/minut)
 • snabb förvirring / nedsatt medvetandegrad hos en tidigare saklig person
 • Problem med blodcirkulationen, t.ex. blåaktig, kall, fläckig hud på knän/ben, lågt blodtryck, snabb puls
 • feber/låg temperatur
 • svår smärta
 • snabb utveckling av rodnad i samband med hudinflammation, blodutgjutningar på stora hudområden
Hur kan jag förebygga sepsis?
 • rengör hudsprickor, sår
 • god hygienpraxis
 • ta de rekommenderade vaccinationerna
 • hälsosam livsstil
 • god behandling av kroniska sjukdomar, t.ex. diabetes
Vad ska jag göra om jag misstänker sepsis?
 • uppsök läkare
 • om allmäntillståndet är dåligt, ring en ambulans
 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022