Vanliga frågor om hivinfektion

Svar på vanliga frågor på infektionskliniken.

Haitarin otsikkotaso2
Jag har fått utslag, måste jag genast boka tid till läkare om jag har hiv?

Största delen av problemen som hivpatienter med god terapeutisk balans upplever har inget med hiv att göra. Om du har påbörjat eller bytt ut hivläkemedel under de senaste veckorna eller om ditt eget immunförsvar är nedsatt (CD4 under 0,200) bör du kontakta Infektionskliniken direkt.

I annat fall kan du söka råd hos t.ex. din egen hälsocentral eller företagsläkare, som vid behov kan konsultera infektionsläkare. I samband med utslag måste man t.ex. tänka på risken för vissa könssjukdomar, såsom syfilis.

Jag har förkylningssymtom, kan jag besöka en infektionsläkare direkt i egenskap av hivpatient?

Om ditt immunförsvar är nedsatt (CD4 under 0,200) bör du kontakta Infektionskliniken direkt, eftersom det kan vara svårt att skilja på förkylning och allvarligare associerade sjukdomar. Hivpatienters förkylningar behandlas på samma sätt som förkylningar hos hivnegativa. Vanliga smärtstillande läkemedel, till exempel ibuprofen, och läkemedel som används för att behandla influensa kan användas säkert tillsammans med alla hivläkemedel.

Vart ska jag gå för tandvård? Måste jag berätta om hiv?

Du kan uppsöka antingen kommunal eller privat tandvård. Dessutom har vissa orter separat organiserade tandvårdskliniker för bärare av blodburna sjukdomar. Din tandläkare bör känna till din hivinfektion.

Gynekologisk uppföljning – var och hur organiseras den?

Det är viktigt att hivpositiva kvinnor genomgår regelbunden provtagning av livmoderhalsen (=PAPA-prov eller HPV-test), eftersom hivpositivitet ökar risken för maligniteter i livmoderhalsen. Hivpolikliniken ger en remiss till denna uppföljning. Hivpositiva kvinnor kan också delta i screening av livmoderhalscancer som ordnas kommunalt. De flesta besvär eller frågor relaterade till blödningsrubbningar, preventivmedel och hormonbehandling av klimakteriebesvär kan skötas inom primärvården.

Vad ska jag göra om en del av mina läkemedel tar slut? På sjukhusapoteket kan man bara få läkemedel för tre månader framåt, kan man inte få läkemedel för sex månader?

Använd aldrig bara en del av dina hivläkemedel. Minska inte din dos och ta inte dina läkemedel mer sällan. Om du inte har tillgång till mer läkemedel, avsluta användningen av alla hivläkemedel när det första läkemedlet tar slut. Detta ökar visserligen mängden virus i blodet, men det är osannolikt att viruset utvecklar resistens mot läkemedlen. Detta innebär att samma läkemedel fungerar senare, när de kan återupptas med full dos.

Du kan köpa läkemedel för tre månader åt gången på sjukhusapoteket, men denna regel kan kringgås om du till exempel åker på en lång resa.

Behöver man använda kondom när viruset har varit omätbart i en lång tid?

Om läkemedlen hos en hivpositiv person med regelbunden medicinering har visat sig vara effektiva i alla virusanalyser i mer än sex månader, försvinner risken för hivsmitta vid sex, även om kondom inte används. Kontrollera dina behandlingsresultat på Infektionskliniken.

Hivpositiva personer måste fortfarande använda kondom för att skydda sig mot andra könssjukdomar och mot en eventuell ny, svårare hivinfektion, särskilt med tillfälliga sexpartner. Enligt det finländska rättsväsendets ståndpunkt behöver hivpositiva personer inte berätta för sina sexpartner om sin smitta, ifall de svarar bra på sin behandling, alltså har en välbehandlad hiv.

Kan flickvännen/pojkvännen till en hivpatient få ett hivtest på Infektionspolikliniken?

Vi rekommenderar i första hand hivtestning på din egen hälsocentral, i företagshälsovården eller studenthälsovården, eller på så kallade lågtröskeltestplatser. Om detta av någon anledning inte är möjligt, kan hivtestning också göras på Infektionspolikliniken.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2023