Risken att få hivsmitta

Genom att hålla sjukdomen under kontroll med hivläkemedel kan man så gott som eliminera smittorisken.

En hivmedicinering som varit effektiv i över sex månader så gott som eliminerar risken för hivsmitta, även vid oskyddat sex. Du och din partner bör besöka infektionsläkarens mottagning om ni överväger att sluta använda kondom. Även om behandlingen fungerar bra måste hivpositiva personer fortfarande använda kondom för att förebygga andra könssjukdomar och en eventuell ny, svårare hivinfektion, särskilt med tillfälliga sexpartner. Se mer på videon.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022