Mediciner som passar ihop med hivmediciner

Hivläkemedel kan ha farliga interaktioner med andra läkemedel eller naturprodukter. Nedan finns en lista över läkemedel som är kompatibla med alla hivläkemedel. Många andra läkemedel kan också passa ihop med din medicinering, men de måste alltid kontrolleras.

Haitarin otsikkotaso2
Antibiotika och svampmedel

amoxicillin, amoxicillin-klavulansyra, azitromycin, doxycyklin, cefalexin, klindamycin, levofloxacin, metronidazol, nitrofurantoin, penicillin, ciprofloxacin, sulfa-trimetoprim, trimetoprim, terbinafin.

Smärtstillande läkemedel

ibuprofen, naproxen, paracetamol.

Blodtrycks- och hjärtmedicinering

alla ACE-hämmare (enalapril, lisinopril, ramipril osv.), alla AT-receptorblockerare (kandesartan, losartan, valsartan osv.), acetylsalicylsyra, furosemid, hydroklortiazid.

Hyperlipidemiläkemedel

ezetimib, pravastatin, rosuvastatin, fenofibrat.

Allergiläkemedel

levocetirizin, cetirizin.

Lungläkemedel

beklometason, ipratropiumbromid, salbutamol, terbutalin.

Rökavvänjning

vareniklin.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2023