Mediciner som passar ihop med hivmediciner

Hivläkemedel kan till och med ha livshotande interaktioner med andra läkemedel eller naturprodukter. Nedan finns en lista över läkemedel som är kompatibla med alla hivläkemedel.

Haitarin otsikkotaso2
Antibiotika och svampmedel

amoxicillin, amoxicillin-klavulansyra, azitromycin, doxycyklin, cefalexin, klindamycin, levofloxacin, metronidazol, nitrofurantoin, penicillin, ciprofloxacin, sulfa-trimetoprim, trimetoprim, terbinafin.

Smärtstillande läkemedel

diklofenak, gabapentin, ibuprofen, naproxen, paracetamol, pregabalin.

Blodtrycks- och hjärtmedicinering

alla ACE-hämmare (enalapril, lisinopril, ramipril osv.), alla AT-receptorblockerare (kandesartan, losartan, valsartan osv.), acetylsalicylsyra, furosemid, hydroklortiazid.

Hyperlipidemiläkemedel

ezetimib, pravastatin, rosuvastatin, fenofibrat.

Diabetesläkemedel

exenatid, insulin, liraglutid, metformin, vildagliptin.

Allergiläkemedel

levocetirizin, cetirizin.

Lungläkemedel

beklometason, ipratropiumbromid, salbutamol, terbutalin.

Lugnande medel och sömnmedel

lorazepam, oxazepam, temazepam.

Antidepressiva och antipsykotika

escitalopram, fluoxetin, mirtazapin, citalopram, sertralin, haloperidol, klorprotixen, levomepromazin, olanzapin, perfenazin, risperidon.

Rökavvänjning

vareniklin.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022