Inverkar hiv på livslängden?

Om hiv konstateras tidigt och patienten förbinder sig till behandlingen påverkar sjukdomen inte den beräknade livslängden. Se mer på videon.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022