Graviditet och hiv

När du planerar en graviditet ska du be din infektionsläkare om råd på förhand.

Hivpositiva kvinnor och män kan skaffa barn på ett säkert sätt. Det är viktigt att en hivpositiv kvinna på förhand berättar om sin plan att bli gravid så att det är möjligt att välja läkemedel som är säkra under hela graviditeten. Om endast mannen eller kvinnan har hivinfektion, ska du på förhand rådfråga infektionsläkaren: hur kan den önskade graviditeten genomföras säkert så att partnern hålls hivnegativ? Se mer på videon.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022