Att resa med hiv

När du åker på resa är det bra att se till att din läkemedelsbehandling genomförs som planerat.

Haitarin otsikkotaso2
Vad ska man komma ihåg när man åker på en lång resa utomlands?
  • Be polikliniken om ett läkemedelsintyg på engelska, ifall tullmyndigheterna frågar om dina läkemedel.
  • Bär dina läkemedel i handbagaget, eftersom resväskorna kan försvinna eller försenas.
  • Ta med dig några dagars extra läkemedel för det fall att ditt returflyg skulle ställas in.
  • Om du tappar bort dina läkemedel under resan, lönar det sig att ta reda på kontaktuppgifterna till den lokala hivpatientorganisationen och fråga dem var du kan få mer läkemedel.
Vad ska jag göra om en del av mina läkemedel tar slut?

Använd aldrig bara en del av dina hivläkemedel. Minska inte din dos och ta inte dina läkemedel mer sällan. Om du inte har tillgång till mer läkemedel, avsluta användningen av alla hivläkemedel när det första läkemedlet tar slut. Detta ökar visserligen mängden virus i blodet, men det är osannolikt att viruset utvecklar resistens mot läkemedlen. Detta innebär att samma läkemedel fungerar senare, när de kan återupptas med full dos.

På sjukhusapoteket kan man bara få läkemedel för tre månader framåt, kan man inte få läkemedel för sex månader?Du kan köpa läkemedel för tre månader åt gången på sjukhusapoteket, men denna regel kan kringgås om du till exempel åker på en lång resa.
​​​​​​

Använd aldrig bara en del av dina hivläkemedel. Förminska inte din dos och ta inte dina läkemedel mer sällan. Om du inte har tillgång till mer läkemedel, avsluta användningen av alla hivläkemedel när det första läkemedlet tar slut.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022