När gjorde du senast ett hivtest?

Jag är rädd att jag har fått hiv genom oskyddat sex. Hivtestet var negativt veckan därpå. Vad ska jag hålla koll på? Måste jag göra ett nytt test?

En tidig diagnos ligger i både patientens och omgivningens intresse. Med en tidig diagnos är patientens prognos lika god som för andra i samma ålder. Den goda terapiresponsen som uppnås med hivbehandling så gott som eliminerar sjukdomens smittsamhet.

Om du misstänker att du blivit exponerad för hiv ska du inte vänta på symtom, utan testa dig.

Om du misstänker att du blivit exponerad för hiv ska du inte vänta på symtom, utan gå och testa dig på din hälsocentral, i företagshälsovården, studenthälsovården, på polikliniker för könssjukdomar, testplatser med låg tröskel, såsom Hivpoint, eller vid privata läkarstationer. Testet visar inte att du blivit smittad omedelbart efter exponering, så ett negativt resultat är tillförlitligt först 3 månader efter exponering.

Principer för testning:

  • Rätt till ett hivtest utan läkarbedömning.
  • I princip med namn och personbeteckning, men det ska också vara möjligt att göra ett hivtest anonymt och på en främmande ort.
  • Testet är gratis för patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Testet som används är HIV-AgAb.
 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022