Vitaminer, naturprodukter och hivmediciner

Vissa vitaminpreparat, naturprodukter eller kosttillskott kan minska effekten av dina hivläkemedel. Kontrollera med din vårdplats om det är säkert att kombinera dem. Se mer på videon.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2023