Om biverkningar vid läkemedelsbehandling av hiv

​Moderna hivläkemedel tolereras i allmänhet väl, men lindriga besvär kan förekomma i synnerhet i början av behandlingen. Om bieffekterna är besvärliga kan läkemedlet vanligtvis bytas ut.

​Det är viktigt med regelbundna uppföljningsblodprov för att följa upp terapiresponsen och för eventuella bieffekter. Se mer på videon.​

 

Kyllä

Uppdaterad  21.11.2022